W dniu 26.01.2024 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.”

W ramach w/w projektu ul. Skrajna w Bliżynie zyska nową nawierzchnię, chodnik i oświetlenie.

Informujemy, że złożono jedenaście ofert , w tym dwie wycofano.

 1. Dokonaliśmy otwarcia dziewięciu ofert złożonych przez następujących Wykonawców:
  1. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska, Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna, cena 1 376 008,63 PLN.
  2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SPÓŁKA
   Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PRD Roadstar), Bugaj 32,
   27-200 Starachowice, cena 1 629 507,82 PLN.
  3. USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZĘTOWO HANDLOWE EDMUND KRUPA, MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ 5A/45, 25-435 Kielce, cena 1 173 089,84 PLN.
  4. AMB BŁASZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AMB BŁASZCZYK), 90, 26-008 Krajno Pierwsze, cena 1 090 171,09 PLN.
  5. Firma Budowlano Drogowa Bakamex Janusz Bakalarz, Kielce ul. Ściegiennego 295;
   25-116 Kielce, cena 1 103 006,23 PLN
  6. ALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek, cena 1 294 283,60 PLN.
  7. TRAKT S.A., Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów, cena 1 051 971,68 PLN.
  8. "BUDROMOST-STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena 1 145 836,50 PLN.
  9. EBI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (EBI INVESTMENT), ul. Rzemieślnicza 5 lokal 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
   cena 1 564 673,53 PLN.
 2. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 1 151 086,15 PLN

Na dzień dzisiejszy firma TRAKT S.A., Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów, złożyła ofertę najkorzystniejszą z ceną 1 051 971,68 PLN. Trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej potwierdzającej poprawność złożonych dokumentów.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski