IMG 2572 KopiowanieRozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jakio pierwsi 3 lutego zebrali się strażacy z Mroczkowa. Ten rok dla jednostki zapowiada się wyjątkowo – 4 maja druhowie będą świętować jubileusz 65-lecia działalności jednostki. Marzą też po pozyskaniu średniego wozu bojowego, ale mają też problemy kadrowe.

Zebranie rozpoczął prezes OSP Jan Sztab, który powitał przybyłych na zebranie druhów oraz ich gości: wicestarostę Annę Leżańską, wójta gminy Mariusza Walachnię, sekretarza gminy Michała Jędrsa, ks. proboszcza Krzysztofa Sieczkę, radnego powiatowego Mieczysława Bąka, radną Monikę Gruszczyńską, komendanta powiatowego PSP Marcina Jasińskiego, komendanta gminnego Zdzisława Kuźduba oraz dzielnicowych Emila Sadzę i Kamila Majchra, a także członka honorowego, dobrodzieja nie tylko strażaków z Mroczkowa Józefa Nowaka.

Przewodniczącym zebrania został Zdzisław Kuźdub, protokolantem Urszula Jakubczyk. Sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 roku oraz sprawozdanie finansowe przedłożył naczelnik Paweł Solarz. OSP Mroczków aktualnie liczy 27 członków, w tym: 16 członków zwyczajnych, 1 honorowego oraz 10 wspierających, w tym 10 kobiet. W ubiegłym roku uczestniczyła w 5 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przy wsparciu finansowym z Funduszu Sołeckiego i Gminy Bliżyn kosztem 10.000 zł pomalowana została remiza, wymieniono też monitoring, a za środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości agregat prądotwórczy. Sprawozdanie komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium przedstawił dh Zygmunt Jedynak.

W dyskusji nad sprawozdaniami omówiono kwestię obchodów 65-lecia OSP Mroczków, pozyskania średniego wozu bojowego oraz stworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tym roku planowana jest też konserwacja dachu oraz remont drogi dojazdowej do remizy.

Komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński najpierw przedstawił statystykę za 2023 rok. Na terenie powiatu rok temu doszło do 859 zdarzeń  (w 2022 roku – 1092), w tym: 255 pożarów (mniej o 36% niż rok wcześniej), 581 akcji ratowniczo gaśniczych (-11%) oraz 22 alarmów fałszach (-34%). Na terenie gminy doszło do 116 zdarzeń (2022-142), w tym: 35 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń, 1 alarm był fałszywy.

Zabierając glos wójt gminy Mariusz Walachnia zwrócił uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze mała liczebność jednostki oraz brak napływu nowych członków oraz dużą liczbę sytuacji, w których z braków kadrowych jednostka nie wyjechała do akcji. Takich sytuacji było aż 12.

Komendant gminny Zdzisław Kuźdub przedstawił plany OSP dla całej gminy na ten rok. Najbliższe wydarzenia to eliminacje gminne 31. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (7 marca – eliminacje gminne, 19 kwietnia – powiatowe), turniej tenisa stołowego (kwiecień), jubileusz OSP Mroczków (4 maja) oraz gminne zawody sportowo-pożarnicze (czerwiec).

Terminy kolejnych zebrań OSP są następujące: Bliżyn – 10 lutego, Nowy Odrowążek – 17 lutego, Wołów – 2 marca i Sorbin – 9 marca.

IMG 2574 Kopiowanie

IMG 2575 Kopiowanie

IMG 2577 Kopiowanie

IMG 2578 Kopiowanie

IMG 2579 Kopiowanie

IMG 2583 Kopiowanie

IMG 2584 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski