014 lutego w Mroczkowie odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 80. rocznicę  śmierci Feliksa Janasa „Sołtyka”, pacyfikacji członków rodzin Janasów i Dobrowolskich oraz śmierci poległych w walce partyzantów ze zgrupowania „Robota” Stefana i Zygmunta Majewskich, a także 77. rocznicę mordu dokonanego przez UB na Marianie Jandule. Modlono się także za Mieczysława Janasa ps. „Poranek”, partyzanta oddziału AK Antoniego Hedy „Szarego” i Józefa Jansa, ofiarę obozu koncentracyjnego z Mauthausen Gusen.

Zgodnie z przyjętą od lat tradycją, przez nabożeństwem w kościele parafialnym w Mroczkowie, delegacje: Elżbieta Frejowska, wójt gminy Mariusz Walachnia, radny powiatowy Mieczysław Bąk, przewodniczący rady gminy Jacek Krzeptowski, radna Monika Gruszczyńska i sekretarz gminy Michał Jędrys, złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikami upamiętniającymi śmierć rodzin Jansów i Dobrowolskich, w miejscu w którym nad ranem 1 II 1944 r. rozegrał się dramat.

O wydarzenia sprzed ośmiu dekad mówiła Elżbieta Frejowska, córka jedynej ocalałej z zagłady Marianny. Tego tragicznego poranka zginęli: 44-letnia matka „Sołtyka” Bronisława, jego 15-letni brat Zdzisław, 22-letnia siostra Irena Dobrowolska wraz z wyniesioną na rękach 10-cio miesięczna córeczką Basią, jej (24 l.) mąż Czesław, 46-letnia ciotka Maria Dobrowolska.

Mszę Św. w ich intencji odprawił ks. proboszcz Krzysztof Sieczka. Uroczystości kościelne uświetnił obecność pocztów sztandarowych OSP Mroczków Szkoły Podstawowej w Mroczkowie oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Inspektoratu Radoszyce Polskich Drużyn Strzeleckich oraz występ Chóru Seniora „Zawsze Młodzi” pod kierunkiem Wacława Pejsa, który wykonał m.in. „Modlitwę obozową”.

Po nabożeństwie delegacja władz samorządowych gminy pod obeliskiem upamiętniającym śmierć w 1947 roku z rąk funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Mariana Janduły „Randisa” złożyła kwiaty. Hołd oddały Mu poczty sztandarowe.

IMG 2585 Kopiowanie

IMG 2586 Kopiowanie

IMG 2588 Kopiowanie

IMG 2590 Kopiowanie

IMG 2591 Kopiowanie

IMG 2592 Kopiowanie

IMG 2594 Kopiowanie

IMG 2599 Kopiowanie

IMG 2600 Kopiowanie

IMG 2602 Kopiowanie

IMG 2603 Kopiowanie

IMG 2604 Kopiowanie

IMG 2608 Kopiowanie

IMG 2610 Kopiowanie

IMG 2611 Kopiowanie

IMG 2612 Kopiowanie

IMG 2614 Kopiowanie

IMG 2616 Kopiowanie

 IMG 2619 Kopiowanie

IMG 2621 Kopiowanie

IMG 2622 Kopiowanie

IMG 2623 Kopiowanie

IMG 2624 Kopiowanie

IMG 2627 Kopiowanie

IMG 2630 Kopiowanie

IMG 2632 Kopiowanie

IMG 2634 Kopiowanie

IMG 2635 Kopiowanie

IMG 2636 Kopiowanie

IMG 2638 Kopiowanie

IMG 2639 Kopiowanie

IMG 2641 Kopiowanie

IMG 2643 Kopiowanie

IMG 2646 Kopiowanie

IMG 2647 Kopiowanie

IMG 2648 Kopiowanie

IMG 2649 Kopiowanie

IMG 2650 Kopiowanie

IMG 2651 Kopiowanie

IMG 2652 Kopiowanie

IMG 2653 Kopiowanie

IMG 2654 Kopiowanie

IMG 2656 Kopiowanie

IMG 2657 Kopiowanie

IMG 2658 Kopiowanie

IMG 2660 Kopiowanie

IMG 2662 Kopiowanie

IMG 2663 Kopiowanie

IMG 2666 Kopiowanie

IMG 2668 Kopiowanie

IMG 2669 Kopiowanie

IMG 2670 Kopiowanie

IMG 2672 Kopiowanie

IMG 2673 Kopiowanie

IMG 2674 Kopiowanie

IMG 2676 Kopiowanie

IMG 2677 Kopiowanie

IMG 2680 Kopiowanie

IMG 2681 Kopiowanie

IMG 2684 Kopiowanie

IMG 2685 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski