Już oficjalnie możemy powiedzieć, że Gmina Bliżyn otrzymała dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów dla OSP Sorbin i OSP Bliżyn.

OSP Bliżyn otrzyma dofinansowanie w wysokości 357 120,19 zł w ramach projektu: Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia.

OSP Sorbin otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 320 108,93 zł. w ramach projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem.

Łącznie Gmina Bliżyn na ten cel pozyskała blisko 1 700 tysięcy złotych. To kolejne wyposażenie jakie trafi do Naszych Strażaków. Mamy nadzieję, że podniesie to poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców a nasi ochotnicy będą dobrze zabezpiecezni do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski