W związku z wdrożeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na terenie kraju od września ubiegłego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW . Celem przybliżenia Państwu informacji związanych z przedmiotową inwentaryzacją w załączeniu przekazujemy do zapoznania ulotkę .

Dodatkowo bieżące informacje dotyczące inwentaryzacji budynków zamieszczane są na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.ceeb.gov.pl 

ULOTKA 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski