Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gilów, Górki, Płaczków, Pięty, Sołtyków, Mroczków” został rozstrzygnięty.

Wpłynęło 6 ofert wykonawców z których wyłoniliśmy najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Sanmat Sp. z o.o. z siedzibą 97-212 Budziszewice ul. Sadowa 17A na kwotę 359.000,00 zł. W imieniu Gminy Bliżyn umowę podpisał Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia oraz Skarbnik Gminy Beata Ozan.

Przedmiot umowy polega na opracowaniu dwóch dokumentacji projektowych pn.:

  1. „Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gilów, Górki, Płaczków, Pięty, Sołtyków (w rejonie drogi krajowej nr 42)” – zwana „Dokumentacja I”;

2 „Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczków” – zwana „Dokumentacja II”. Zakres opracowania obejmuje miejscowości: Mroczków, Mroczków -Kamionka oraz Mroczków-Kapturów.

Szacujemy, że na terenie objętym opracowaniem długość projektowanych kolektorów wyniesie ok. 17,5 km, w tym:

  1. „Dokumentacja I”: ok. 9,0km, w tym: kanały grawitacyjne ok. 7,3 km oraz kanały tłoczne ok. 1,7km;
  2. „Dokumentacja II”: ok. 8,5 km, w tym: kanały grawitacyjne ok. 7,15ka oraz kanały tłoczne ok. 1,35km.

O terminie wejścia projektantów i geodetów w teren uprzedzimy mieszkańców poprzez informacje na stronach internetowych gminy oraz za pośrednictwem radnych i sołtysów.

20240221 kanalizacja

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski