Dzisiaj 22 lutego 2024 r. Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia oraz Skarbnik Gminy Beata Ozan podpisali z firmą TRAKT S.A. umowę znak: ZD.271.1.2024 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem”. Obecni byli również radna reprezentująca mieszkańców z terenu inwestycji Dorota Cukrowska oraz pracownicy merytoryczni urzędu gminy. Jak już wcześniej informowaliśmy do przetargu na wykonanie powyższego zadania przystąpiło 9 firm, a wybrana oferta opiewa na kwotę 1 051 971,68 zł. Zadanie to będzie dofinasowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoku Dróg.


Dnia 28.02.2024 r. planowane jest przekazanie placu budowy wykonawcy. Firma TRAKT S.A.
po uzgodnieniu organizacji ruchu na czas budowy przystąpi do realizacji zadania.

Nadmienić należy, iż 15.02.2024 r. zostały ogłoszone postępowania przetargowe dla zadań:

  1. „Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki-Barwinek, odcinek końcowy.”
  2. „Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, w km 0+007,50 do 892,90-dł. 885,40 m.”

Termin otwarcia ofert to 04.03.2024 r.

Informujemy również, że „Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródlana” będzie realizowana
po aktualizacji dokumentacji technicznej w związku z poszerzeniem zakresu opracowania o wykonie dodatkowego połączenia z ulicą Skrajną w związku z dokupieniem działki przez gminę od osoby prywatnej.  W ramach dofinansowania tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Bliżyn otrzymała promesę na kwotę 1 569 380,00 zł.

20240222 skrajna01

20240222 skrajna02

20240222 skrajna03

20240222 skrajna04

20240222 skrajna05

20240222 skrajna06

20240222 skrajna07

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski