19 lutego w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy jednogłośnie przyjęto uchwałę o zaopiniowaniu projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gminę Bliżyn na spotkaniu reprezentował Wójt Gminy Mariusz Walachnia.

W ramach MOF Miasta Północy utworzonego w roku 2020 przez 17 gmin, Gmina Bliżyn stała się partnerem projektu pn. „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny” w ramach którego realizowane będą inwestycje w Mroczkowie, Gostkowie i Kopciach. Będzie to zagospodarowanie przestrzeni publicznych w tych miejscowościach jako Punkty Obsługi Turysty. Punkty obsługi turysty w Gostkowie i Kopciach wyposażone zostaną w altany z grillami oraz place zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznych. W Mroczkowie na dużej przestrzeni miedzy kościołami, a boiskiem Orlik utworzone zostaną tereny zieloni parkowej z alejkami, ławkami, oświetleniem parkowym, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz parkingiem z ilością 40 miejsc. W Mroczkowie przebudowana zostanie również istniejąca sieć energetyczna z napowietrznej na doziemną.

Wysokość środków dla Gminy Bliżyn przewidzianych na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego wynosi ok. 2 880 000 zł. (konkurs zamknięty oznacza że ta kwota jest należna gminie po złożeniu wniosku zgodnego wymaganiami naboru.Po zaakceptowaniu tejże Strategii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zostanie ogłoszony (prawdopodobnie w II kwartale br.) nabór wniosków, o które Gmina Bliżyn będzie aplikować.

mof w

mof2

aby powiększyć kliknij na wybranym projekcie

mof gostkowm

mof kopciem

mof mroczkowm

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski