Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Odrowążku z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 w ramach Działania 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego.

ztalentem

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętnośąci przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w odrowążku.

Projekt przewiduje następujące działania:

- doposażenie pracowni przedmiotowych,

- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych z matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii, ekologii, informatyki, kołą dziennikarskiego, kołą turystycznego,

- zajęcia specjalistyczne - korygowanie wad postawy,

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne,

- zajęcia psychologiczne,

- doradztwo zawodowe,

- wyjazdy edukacyjne do Wrocławia, Sandomierza i Łodzi,

- zajęcia interdyscyplinarne w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim i Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.

Okres realizacji projektu: 01.09.2024-30.06.2026r.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski