W dniu 04.03.2024 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych „Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek, odcinek końcowy” oraz „Remont drogi gminnej Kopcie do wsi”. Obecnie trwa procedura sprawdzania i uzupełniania dokumentacji przez oferentów.
Rozstrzygnięcie i wybór wykonawców powinno nastąpić w najbliższych dniach.

 

Na poszczególne zadania oferty złożyli:


„Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki-Barwinek, odcinek końcowy” gdzie kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 817 282,71 PLN brutto złożono 6 ofert:


1. ALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek, cena 929 854,98 PLN.
2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PRD  Roadstar), Bugaj 32, 27-200 Starachowice, cena 896 680,82 PLN.
3. TRAKT S.A., Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów, cena 908 312,48 PLN.
4. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.), ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, cena 1 093 100,93 PLN.
5. EBI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (EBI INVESTMENT), ul. Rzemieślnicza 5 lokal 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, cena 1 228 105,57 PLN.
6. "BUDROMOST-STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena 943 286,43 PLN.


Zakres budowy przewiduje wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 metrów i grubości 8 cm. Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd do istniejących posesji, w którym uwzględniono zjazdy z kostki betonowej. Zakończenie robót nastąpi 250 dni od dnia podpisania umowy.


Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, w km 0+007,50 do 892,90-dł. 885,40 m.” gdzie kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 814 279,05 PLN brutto oferty złożyło aż 9 firm:

1. F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla, Łomno, 27-225 Pawłów, cena 785 859,23 PLN.
2. „BUDAR” Sp. z o.o. Budownictwo Drogowe, 26-212 Smyków, Królewiec Poprzeczny 15, cena 824.934,91 zł.
3. ALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek, cena 888 945,59 PLN.
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI”, Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa, cena 780 800,41 zł.
5. TRAKT S.A., Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów, cena 985 924,15 PLN.
6. STAR BUDOWA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.), Tychów Stary 75, 27-220 Tychów Stary,
cena 904 428,72 PLN.
7. EBI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (EBI INVESTMENT), ul. Rzemieślnicza 5 lokal 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
cena 1 471 472,05 PLN.
8. "BUDROMOST-STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena 855 404,84 PLN.
9. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.), ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, cena 930 341,68 PLN.


Zakres budowy przewiduje wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej  szerokości 5 metrów i grubości 8 cm. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dojazdu do terenów budownictwa mieszkaniowego zagrodowego. Ponieważ droga przebiega przez tereny pól uprawnych, łąki nieużytków nie projektowano zjazdów na posesje, jedynie połączenia z drogami wewnętrznymi. Zakończenie robót nastąpi 250 dni od dnia podpisania umowy.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski