1Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca 27 marca w Końskich podpisali ze świętokrzyskimi samorządowcami 9 umów o wartości blisko 10 mln zł na doposażenie służb ratowniczych w województwie świętokrzyskim. Dwie z nich dotyczą zakupu wozów bojowych dla OSP Bliżyn i OSP Sorbin. Ze strony gminy umowy podpisali wójt gminy Mariusz Walachnia i skarbnik Beata Ozan, obecni byli przy tym prezesi Czesław Szmalec i Józef Dąbrowski.

Zainteresowanie jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach inwestycyjnej części programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 było ogromne – na konkurs wpłynęło 136 wniosków, ostatecznie dofinansowanie otrzymały 52 projekty. W Końskich podpisano 9 umów o całkowitej wartości 9,8 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEŚ 2021-2027 w wysokości 6,4 mln zł.

-To ogromne wsparcie dla naszych jednostek. Jako jedyna gmina w powicie otrzymamy nowe wozy bojowe i to aż dwa. Przypominam, że po wybuchu wojny w Ukrainie gmina przekazała dwa używane, starsze samochody strażackiej ukraińskim strażakom, które służą do dziś. Można powiedzieć, że dobro do nas powróciło. Dzięki nowym zakupom, ta kadencja wójta i rady gminy będzie wyjątkowa, gdyż w 2021 roku nowy średni wóz bojowy trafił do Nowego Odrowążka,  a w 2022 roku do Bliżyna trafił też nowy ciężki wóz bojowy. Cztery auta w cztery lata, to na pewno wyjątkowe wydarzenie – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

O dofinansowanie mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego oraz OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także te, które będą spełniać kryteria włączenia do niego dzięki realizacji projektu oraz dążą do włączenia do KSRG. Dodatkowo, jako element uzupełniający projektu, wsparciem objęto działania edukacyjne zwiększające świadomość na temat zmian klimatu oraz promujące bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrożenia ekologicznego, pożarowego i powodziowego.

- OSP BLIŻYN, projekt „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”. Wydatki ogółem: 420 tys. zł, dofinansowanie: 357 tys. zł. Projekt polega na doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie, zaplanowano m.in. zakup specjalistycznego lekkiego samochodu pożarniczego, specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (działko wodno-pianowe przenośne, generator piany lekkiej, pompa skimer olejowy) oraz sań lodowych, kamery termowizyjnej, zapory przeciwpowodziowej 40 cm x 10 m, zapory przeciwolejowej, a także wyposażenia i ubrań wysokiej specjalizacji.

- OSP SORBIN, projekt „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki”. Wydatki ogółem: 1 mln 553 tys. zł, dofinansowanie: 1 mln 320 tys. zł. Projekt obejmuje zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 uterenowionego, sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (zestaw hydrauliczny, działko wodno-pianowe przenośne, węże tłoczne W-75, W-52, kamera termowizyjna, wentylator oddymiający) oraz ubrań żaroodpornych.

Łączna wartość unijnego dofinansowania 52 projektów to ponad 37,8 mln zł. Jednocześnie podpisano 14 umów na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W sumie dofinansowanie o łącznej wartości około 17 mln zł otrzyma 39 wniosków, złożonych przez 23 gminy.

Zdjęcia: sUrząd Marszałkowski w Kielcach

2

IMG 1437 Kopiowanie

IMG 1442 Kopiowanie

IMG 1489 Kopiowanie

IMG 1527 Kopiowanie

20240327 142323 Kopiowanie

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski