IMG 20240703 094214W dniu 3 lipca 2024r Klub Seniora Pogodni Sorbin wybrał się na wycieczkę do Wiślicy, Skalbmierza oraz na Kazimierskie baseny mineralne do Kazimierzy Wielkiej. Przewodniczącą wycieczki była Pani Janina Kołek, koordynatorem był przedstawiciel GOPS-u Pan Dariusz Gałązka. W ramach wycieczki odbyło się zwiedzanie m.in. Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy– jest to gotycki kościół wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego na fundamentach dwóch starszych świątyń romańskich nosi tytuł kolegiaty, a od 8 września 2005 także bazyliki mniejszej. Obok Bazyliki znajduje się Muzeum Archeologiczne , które został otwarte od 26 czerwca 2022r. po 4 latach prac modernizacyjnych. W nowoczesnym pawilonie archeologicznym seniorzy zobaczyli pozostałości kościółka św. Mikołaja – jednej z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej. Kościółki te były budowane bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym biegnącym od Pragi aż po Ruś Kijowską. Nowością w Wiślicy jest również miejsce nie tylko dla specjalnie sprowadzonych do Wiślicy zabytków, ale przede wszystkim dla artefaktów wydobytych podczas prac archeologicznych wokół kolegiaty. To różnego rodzaju wątki kamienne, ceramika, sprzęty, metalowe narzędzia czy numizmaty. Do Muzeum należy też tak zwany Dom Długosza - kamienica z XV stulecia. Budynek wzniesiono na potrzeby obsługi ówczesnej kolegiaty, na którą składało się 12 kanoników i 12 wikariuszy.

Następnie seniorzy udali się do Skalbmierza, gdzie zwiedzali kościół św Jana Chrzciciela. Wystrój wnętrza kościoła głównie barokowy z XVII, XVIII wieku. Główny ołtarz pochodzi z 1908 roku i został wykonany na wzór dawnego barokowego z 1626 roku spalonego w 1906 roku. Obraz w głównym ołtarzu wykonany przez Aleksandra Mroczkowskiego w 1909 roku przedstawia Zwiastowanie. W kościele zachowało się osiem barokowych i rokokowych ołtarzy bocznych. Belka tęczowa z końca XVII wieku składa się z dwustronnego krzyża, po bokach figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana. Stelle po obu stronach prezbiterium wczesnobarokowe z połowy XVII wieku przedstawiające sceny z życia św. Jana Chrzciciela. W prezbiterium od strony południowej, na początku stall znajduje się renesansowa ławka przełożonego kolegiaty wykonana w 1592 roku. Ambona z połowy XVIII wieku. Na ścianach prezbiterium znajdują się napisy łacińskie, nazwiska i data 1556. Zachowane epitafia z XV–XX wieku. W kościele na ścianie południowej znajduje się obraz flamandzkiego malarza Jakuba Jordaensa lub jego warsztatu – „Pokłon Trzech Króli” z I połowy XVII wieku.

Na koniec seniorzy udali się do Kazimierzy Wielkiej, gdzie spędzili czas relaksując się na basenach mineralnych.

IMG 20240703 093550

IMG 20240703 100506

Messenger creation e449ea7c 0a57 4e44 87e7 54f27816bc3b

IMG 20240703 101319

IMG 20240703 105251

IMG 20240703 110200

IMG 20240703 122047

IMG 20240703 122054

Messenger creation 1ae1ab54 188a 4eec 868d 1097f415f128

Messenger creation 9f4545e0 d801 4a71 a8e6 952fb4d18298

Messenger creation 63a93fc9 3f2d 45ab 9c86 b7f93c84ffe9

Messenger creation 98faeec7 33c9 425f bda5 f2463b40bdcc

Messenger creation f4173c1d 4e32 4733 9e4f 10bfabc0b23f

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski