Patrycja MichalskaMieszkanka naszej gminy p.Patrycja Michalska w dniu 29 stycznia 2014 r. odebrała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia podczas uroczystej Gali w Centrum Edukacji Artystycznej w Kielcach.

Patrycja Michalska to mieszkanka Ubyszowa, studentka piątego roku zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kiecach. Uzyskała najwyższą średnią ocen 5,00. Autorka licznych publikacji naukowych oraz aktywna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Podejmowana w wystąpieniach i artykułach problematyka dotyczy przede wszystkim bieżących tematów oraz problemów z dziedziny nauk społecznych, zarządzania i ekonomii. Na międzynarodowej konferencji „Hungarian-Polish friendship – history, economic and culture" w Budapeszcie otrzymała nagrody książkowe w ramach konkursu na najciekawszy artykuł i wystąpienie. Patrycja bierze także udział w projektach badawczych. Aktywnie działa w Studenckim Kole Naukowym Lider pełniąc rolę przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, współorganizując konferencje oraz liczne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, uczestnicząc w targach edukacyjnych, dbając o wizerunek koła. Należy do międzynarodowej organizacji studenckiej ENACTUS UJK. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, uczestnicząc w konferencjach organizowanych przez PTE. Należy do Klubu Aktywnego Studenta. Działa charytatywnie i w ramach wolontariatu. Podjęła wiele praktyk nieobjętych programem studiów, uczestniczyła w wielu szkoleniach, akcjach marketingowych oraz seminariach. Co roku jest stypendystką Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Pani Patrycji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski