rogowy41Dziś pod Rogowym Słupem (Rosochami) upamiętniono 74. rocznicę bitwy, jaką 1 kwietnia 1940 roku Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" stoczył z Niemcami. Padający deszcz nie zniechęcił. Inscenizację bitwy obejrzało kilakset osób.

Wcześniej pod pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia Mszę św. w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego odprawił ks. Tadeusz Mazur, po zakończeniu której delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Na nabożeństwo jego uczestnicy docierali pieszo, rowerami, konno, autami a nawet bryczką.
O godz. 14.00 odbyła się wspmniana wyżej inscenizacja, w której udział wzięło 9 grup rekonstrukcyjnychz całej Polski,  w tym Zespół Pieśni i Tańca Sorbin. Głównym koordynatorem inscenizacji byli ułani Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich pod dowództwem Roberta Mazura.

Później można było obejrzeć popisy władania szablą, musztry, szarży kawalerii. Na koniec ogrzano się przy ognisku gorącą grochówką oraz śpiewem pieśni patriotycznych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt „Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekielnym Szlaku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo małego projektu

 

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski