„Przystań Bliżyn 2016”

odbędzie się w Bliżynie 19 czerwca 2016 r.

na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury

przy ul. Staszica 16 d.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie jest Organizatorem zaplecza handlowego
i gastronomicznego „Przystani Bliżyn 2016”

Stoiska handlowe i gastronomiczne w godz.: 13.00 – 23.00

Scena – występy artystyczne w godz.: 15.00 – 22.00

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

Po godzinie 13.00 zakaz wjazdu na teren imprezy obowiązuje osoby prowadzące działalność handlową, niezależnie od wykupionego stoiska;

- Zakaz ten dotyczy również samochodów przewożących osoby niepełnosprawne;

- Zakaz ten nie dotyczy samochodów Organizatora, pojazdów artystów i służb ratowniczych;

 

POSTANOWIENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do działalności handlowej na terenie imprezy pod warunkiem złożenia pisemnej oferty (zgłoszenia), która zawierać będzie:

· Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży;

· niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość)

· oczekiwania od organizatora imprezy (np. zasilanie energetyczne)

. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 

We własnym zakresie osoby prowadzące działalność handlową związaną z gastronomią powinny posiadać przy sobie opinie wydane przez właściwego sobie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 1. 1.Dokumentem upoważniającym do handlu na terenie imprezy jest upoważnienie wydane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie po uregulowaniu należności do dnia 10 czerwca 2016 r. na numer bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie BS Nr konta 07 8520 0000 2001 0017 8044 0002 z dopiskiem „za stoisko handlowe nr ....”.
 2. 2.Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 29 maja 2016 r. (pocztą, faksem, e-meil, lub złożyć osobiście ).
 3. 3.Karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Staszica 16 d 26-120 Bliżyn tel./ faks 04 25 41 676 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. 4.Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Bliżyn lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Staszica 16 d
 5. 5.Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z prawem do uczestnictwa w „Przystani Bliżyn 2016”.
 6. 6.GOK w zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w „Przystani Bliżyn 2016” bez podania przyczyny.
 7. 7.O przyjęciu zgłoszenia, wysokości opłat za stoisko i numerze stoiska zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dnia 4 czerwca 2016 r
 8. 8.Po uiszczeniu opłaty w terminie określonym w pkt 1 otrzymają Państwo upoważnienia – wejściówki z numerem stoiska.
 9. 9.Osobom, które dokonały rezerwacji , wpłaciły na konto GOK należną opłatę, a nie dojechały na miejsce imprezy z różnych przyczyn, organizator nie zwraca wpłaconych środków.
 10. 10.Niedokonanie opłaty za stoisko handlowe w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z zarezerwowanego miejsca.
 11. 11.Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności na terenie imprezy powinny zająć miejsce z godnie z numerem i powierzchnią, określoną na dokumencie upoważniającym do handlu wydanym przez Organizatora;. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
 12. 12.Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu upoważnia organizatora do usunięcia handlującego z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
 13. 13.Na Państwa życzenie Organizator wyda rachunek uproszczony za stoisko w dniu imprezy.
 14. 14.Wyposażenie stoiska wystawcy zapewniają sobie we własnym zakresie (stoły, krzesła, zadaszenie)
 15. 15.Uczestnik korzystający z energii elektrycznej ma obowiązek korzystać z urządzeń atestowanych spełniających polskie normy.
 16. 16.Organizator nie odpowiada za braki w dostawach prądu, niezależnych od niego.
 17. 17.Organizator zapewnia podpięcie do energii elektrycznej 19.06.16 od godz. 1200 - do godz.2400.
 18. 18.Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i estetyki stoiska. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.

UWAGA:

Oferty dot. zaplecza gastronomicznego (kateringu) składać do 29 kwietnia 2016 r. pocztą, e-meil, lub osobiście do GOK w Bliżynie.

W ofercie należy podać szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży oraz cenę placowego.

Wymagania dot. kateringu: min. 500 miejsc siedzących, parasole.

Wybrany oferent zostanie powiadomiony do 6 maja 2016 r.

Termin wpłaty za plac zostanie uzgodniony z wybranym oferentem.

 

Karta zgłoszeniowa:

wersja pdf

wersja docx

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski