OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych pn. „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne

- zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy

- zajęcia plastyczne, turystykę i inne

- gry, zabawy, wyjazdy integracyjne i inne

- konkursy/zajęcia plastyczne, literackie, rekreacyjne, wycieczki i inne .

 

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zatwierdzenia jego wyniku ogłasza się, że realizacja zadań zostanie powierzona:

1/ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne” na kwotę 5 000 zł

2/ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy” na kwotę 5 000 zł

3/ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia plastyczne, turystykę i inne” na kwotę 5 000 zł

4/ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez gry, zabawy, wyjazdy integracyjne i inne” na kwotę 5 000 zł

5/ Towarzystwu Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez konkursy/zajęcia plastyczne, literackie, rekreacyjne, wycieczki i inne” na kwotę 5 000 zł.

informator

    Archiwum

 

3

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski