Ogłoszenia

Wójt Gminy Bliżyn po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327) przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja na realizację zadania publicznego „Przyroda Bliżyna i okolic - cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczych” informuje o odmowie przyznania dotacji z uwagi na brak środków w budżecie gminy Bliżyn na realizację oferty. Oznacza to brak możliwości zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Wójt Gminy Bliżyn na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1812 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Przyroda Bliżyna i okolic- cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczych.”
W dniu 27 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Bliżyn wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Płaczków-Piechotne 51A 26-120 Bliżyn na realizację zadania publicznego w zakresie: ekologia o ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo.
Ofertę zamieszcza się:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn
• na stronie internetowej Gminy Bliżyn: www.blizyn.pl
Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden z następujących sposobów:
• pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Bliżyn , ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn

Formularz uwag - wersja edytowalna docx

Formularz uwag - wersja pdf

Oferta Stowarzyszenia Przyrodników OSTOJA

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych pn. „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne

- zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy

- zajęcia/konkursy plastyczne, turystykę i inne

- spotkania integracyjne, turystykę i inne formy

- wycieczki, konkursy literackie i inne formy .

 

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zatwierdzenia jego wyniku ogłasza się, że realizacja zadań zostanie powierzona:

1/ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy” 
z kwotą dotacji 5 000 zł;

2/ Towarzystwu Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie, Sorbin na realizację zadania "Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez: zajęcia/ konkursy plastyczne, turystykę i inne - "Młodzi bez nałogów"" z kwotą dotacji 5 000 zł;

3/ Stowarzyszeniu „Jastrzębia pod Świnią Górą” z Jastrzębi na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez: spotkania integracyjne, turystykę i inne formy” z kwotą dotacji 5 000 zł;

4/ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Bliżyn na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez wycieczki, konkursy literackie i inne formy” z kwotą dotacji 5 000 zł.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski