sesje rady gminy - nagrania i wykazy głosowań

SESJE - KADENCJA 2024 - 2029 - NAGRANIA I WYKAZY GŁOSOWAŃ

Nagrania sesji - kadencja 2024 - 2029:

I sesja Rady Gminy Bliżyn - 7 maja 2024 r.

II sesja Rady Gminy Bliżyn - 17 maja 2024 r.

 III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 maja 2024 r.

IV sesja Rady Gminy Bliżyn - 25 czerwca 2024 r.

V sesja Rady Gminy Bliżyn - 3 lipca 2024 r.

 

Imienne wykazy głosowań:

I sesja Rady Gminy Bliżyn - 7 maja 2024 r.

II sesja Rady Gminy Bliżyn - 17 maja 2024 r.

 III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 maja 2024 r.

IV sesja Rady Gminy Bliżyn - 25 czerwca 2024 r.

V sesja Rady Gminy Bliżyn - 3 lipca 2024 r.

 

SESJE - KADENCJA 2018 - 2024 - NAGRANIA I WYKAZY GŁOSOWAŃ

Nagrania sesji w kadencji 2018 - 2024:

I sesja Rady Gminy Bliżyn - 22 listopada 2018 r.

 II sesja Rady Gminy Bliżyn - 11 grudnia 2018 r.

III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.

IV sesja Rady Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2019 r.

V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.

VI sesja Rady Gminy Bliżyn - 17 maja 2019 r.

VII sesja Rady Gminy Bliżyn - 25 czerwca 2019 r.

VIII sesja Rady Gminy Bliżyn - 13 sierpnia 2019 r.

IX sesja Rady Gminy Bliżyn - 23 września 2019 r.

X sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 października 2019 r.

XI sesja Rady Gminy Bliżyn - 29 listopada 2019 r.

XII sesja Rady Gminy Bliżyn - 27 grudnia 2019 r.

XIII sesja Rady Gminy Bliżyn - 17 stycznia 2020 r.

XIV sesja Rady Gminy Bliżyn - 19 lutego 2020 r.

XV sesja Rady Gminy Bliżyn - 13 marca 2020 r.

XVI sesja Rady Gminy Bliżyn - 30 marca 2020 r.

XVII sesja Rady Gminy Bliżyn - 24 czerwca 2020 r.

XVIII sesja Rady Gminy Bliżyn - 17 września 2020 r.

XIX sesja Rady Gminy Bliżyn - 6 listopada 2020 r.

XX sesja Rady Gminy Bliżyn - 30 listopada 2020 r.

XXI sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2020 r.

XXII sesja Rady Gminy Bliżyn - 1 marca 2021 r.

XXIII sesja Rady Gminy Bliżyn - 5 maja 2021 r.

XXIV sesja Rady Gminy Bliżyn - - 24 czerwca 2021 r.

XXV sesja Rady Gminy Bliżyn - 22 lipca 2021 r.

XXVI sesja Rady Gminy Bliżyn - 23 września 2021 r.

XXVII sesja Rady Gminy Bliżyn - 27 października 2021 r.

XXVIII sesja Rady Gminy Bliżyn - 8 listopada 2021 r.

Sesja XXIX Rady Gminy Bliżyn - 21 grudnia 2021 r. Część I Część II

Sesja XXXIX Rady Gminy Bliżyn - 26 października 2022 r.


Imienne wykazy głosowań:

I sesja Rady Gminy Bliżyn - 22 listopada 2018 r.

II sesja Rady Gminy Bliżyn - 11 grudnia 2018 r.

III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.

IV sesja Rady Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2019 r.

V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r. 

XV sesja Rady Gminy Bliżyn - 13 marca 2020 r.

Sesja XVII Rady Gminy Bliżyn 24 czerwca 2020 r.

Sesja XVIII Rady Gminy Bliżyn - 17 września 2020 r.

Sesja XX Rady Gminy Bliżyn - 30 listopada 2020 r. Część I Część II

XXV sesja Rady Gminy Bliżyn - 22 lipca 2021 r.

XXVI sesja Rady Gminy Bliżyn - 23 września 2021 r.

XXIX sesja Rady Gminy Bliżyn - 21 grudnia 2021 r.

XXX sesja Rady Gminy Bliżyn - 29 grudnia 2021 r.

Sesja XXXIX Rady Gminy Bliżyn - 26 października 2022 r.

Sesja XLI Rady Gminy Bliżyn - 9 grudnia 2022 r.

Sesja XLV Rady Gminy Bliżyn - 4 maja 2023 r.

Sesja XLVIII Rady Gminy Bliżyn - 29 sierpnia 2023 r.

Sesja LI Rady Gminy Bliżyn - 29 listopada 2023 r.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski