Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Klonina w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Klonina – osada leśna na Klonina – część wsi Jastrzębia.

Konsultacje będą trwać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Klonina – osada leśna na Klonina – część wsi Jastrzębia można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, który można złożyć:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bliżyn,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.02.2022 r.

Wójt Gminy Bliżyn

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Płaczków-Piechotne w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Płaczków-Piechotne – część miejscowości Płaczków na Płaczków-Piechotne – wieś.

Konsultacje będą trwać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Płaczków-Piechotne – część miejscowości Płaczków na Płaczków-Piechotne – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, który można złożyć:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bliżyn,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.02.2022 r.

Wójt Gminy Bliżyn

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Kucębów -Odcinek w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów-Odcinek – część miejscowości Kucębów na Kucębów-Odcinek – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś.

Konsultacje będą trwać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów-Odcinek – część miejscowości Kucębów na Kucębów -Odcinek – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, który można złożyć:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bliżyn,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.02.2022 r.

Wójt Gminy Bliżyn

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Kucębów -Borek w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów-Borek – część miejscowości Kucębów na Kucębów-Borek – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś.

Konsultacje będą trwać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów-Borek – część miejscowości Kucębów na Kucębów-Borek – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, który można złożyć:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bliżyn,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.02.2022 r.

Wójt Gminy Bliżyn

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Kucębów Górny w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów Górny – część miejscowości Kucębów na Kucębów Górny – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś.

Konsultacje będą trwać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów Górny – część miejscowości Kucębów na Kucębów Górny – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, który można złożyć:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bliżyn,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.02.2022 r.

Wójt Gminy Bliżyn

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Kucębów Dolny w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów Dolny – część miejscowości Kucębów na Kucębów Dolny – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów – wieś.

Konsultacje będą trwać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kucębów Dolny – część miejscowości Kucębów na Kucębów Dolny – wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kucębów - wieś można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu druku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, który można złożyć:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bliżyn,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn, - jako załącznik do poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24.02.2022 r.

Wójt Gminy Bliżyn

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Gmina Bliżyn podpisała umowę w ramach projektu Cyfrowa Gmina na kwotę 239.850,00 zł. Program skierowany jest na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Projekt obejmuje:
  • Cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Zakupy te przeznaczone będą dla Urzędu Gminy Bliżyn jak również dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji oraz szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
 polska cyfrowa znaki

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski