01 KopiowanieW dniach 22-23 lutego 2020 r. w Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach Opatowskich odbył się „49. Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich”. Organizatorami Zjazdu byliSamorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego oraz Oddział PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tradycją przewodnickich zjazdów przewodnickich jest „blachowanie”, czyli ślubowanie nowych przewodników, którzy uczestniczyli w kursach przewodnickich i pomyślnie zdali egzamin. Wśród uhonorowanych był Grzegorz Jędrzejczyk

01 Kopiowanie22 lutego w remizie OSP w Nowym Odrowążku odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki OSP. Zebranie poprowadził naczelnik Krzysztof Krzepkowski, wśród gości byli: marszałek województwa świętokrzyskiego, prezes ZP ZOSP RP Andrzej Bętkowski, wójt gminy Mariusz Walachnia, zastępca komendanta powiatowego PSP Andrzej Pyzik i komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub.

unnamedSzkolny Klub Europejski  „Przeszłość i Przyszłość” zaprasza na spotkanie z dr Leszkiem Hozerem absolwentem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, autorem wielu patentów i publikacji w dziedzinie materiałów elektronicznych i konstrukcyjnych oraz pracownikiem w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie i The Dow Chemical Company. Spotkanie rozpocznie się się 26 lutego o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej w Bliżynie – sala nr 10.

01 KopiowaniePo raz pierwszy w historii Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie zorganizowany został „Bal ósmoklasisty”, popularny komers. To inicjatywa Rady Rodziców, którą poparła dyrekcja i nauczyciele szkoły. Przy muzyce DJ Norberta Witkowskiego „Bitka” bawiły się 32. pary.

01 KopiowanieSeniorzy z Sorbina i ich goście 20 lutego bawili się na zabawie ostatkowej. W jej trakcie wybrano królową balu została Małgorzata Zep, królem wybrano Mieczysława Gumulskiego, członka Klubu Seniora ,,Pogodni". Przybyłych powitała przewodnicząca koła Janina Kołek, która najpierw przybliżyła tradycję ostatkową.

Gminny Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bliżynie zTPD Logoaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat na dwa obozy wypoczynkowe w okresie wakacji: Rowy – 28.06-09.07 – koszt 1360,00 złotych; Międzywodzie – 11.07.22.07 – koszt 1485,00 zł. Szczegóły poniżej.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski