Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz. U. poz. 1981) Urząd Gminy informuje, że w dniu 14 i 17 lutego 2020 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r., zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn.

            Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

            Kwalifikacja wojskowa, osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Bliżyn, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek Starostwa Powiatowego).

01 KopiowanieCztery pary taneczne z Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” tj. Jolantai Szymon Żak, Beata i Sławomir Żak, Justyna Nowek i Ryszard Kucewicz, Ewa Matla i Jacek Żak w dniu przepięknie zatańczyli „Poloneza” w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej, podczas koncertu kolęd i pastorałek.

01Zespół „Radosne Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Mirowie 2 lutego skorzystał z zaproszenia ks. proboszcza Marka Senderowskiego i dał koncert kolęd i pastorałek w kościele parafialnym  w Sorbinie. Poza liczną grupą mieszkańców Sorbina koncertu słuchali poseł Marzena Okła-Drewnowicz i wicestarosta Anna Leżańska.

0130 stycznia oficjalnie otwarto Klub Seniora w Mroczkowie, którym formalnie przez pięć dni w tygodniu od 15.00 do 19.00 działa w Mroczkowie od 2 stycznia br.. Lokal poświęcił ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, a przecięcia wstęgi dokonali: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego Mariusz Pasek, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady Jacek Krzepkowski, kierownik GOPS Monika Łukomska i przewodnicząca klubu Halina Kopeć.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski