maseczki

W związku z wprowadzonym  obowiązkiem zasłaniania ust i nosa Gmina Bliżyn zakupiła 5000 maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców. Maseczki będą dostarczone przez radnych i sołtysów. Kolportaż będzie prowadzony w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Mamy nadzieję, że to co robimy jako samorząd, pomoże by ten wirus ominął szerokim łukiem naszą gminę.

Do każdego domu zostanie dostarczony pakiet składający się z dwóch zapakowanych maseczek. Przypominamy, że można je w celach dezynfekcyjnych prać i prasować.

Opłata za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj i czerwiec) powinna być wyliczona następująco:

OPŁATA ZA KWIECIEŃ: (ilość osób za które dotychczas wnoszono opłatę (obowiązuje zwolnienie za 5 i kolejne osoby) x „STARA” stawka opłaty śmieciowej)
PLUS
OPŁATA ZA MAJ I CZERWIEC: (2 x faktyczna ilość osób w gospodarstwie domowym x „NOWA” stawka opłaty)
UWAGA!
„STARA” stawka opłaty śmieciowej do 30.04.2020r. wynosi 6,50 dla osób segregujących i 13,00 dla niesegregujących
„NOWA” stawka opłaty śmieciowej od 01.05.2020r. wynosi 15,00 dla osób nie kompostujących odpadów BIO i 13,50 dla osób kompostujących odpady BIO

ideapad

Jak informowaliśmy wcześniej Gmina Bliżyn kupiła 23 komputery Lenovo IdeaPad C340-14 Ryzen 3 za 60 tysięcy złotych otrzymanych w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Koszt jednego zestawu to ponad 2600zł.

W dniu wczorajszym przygotowany do pracy przez pracowników urzędu sprzęt został przekazany do szkół. Uczniowie dostaną nowoczesne laptopy wyposażone w system operacyjny Windows 10, pakiet oprogramowania MS Office 2019 i myszkę. Dyrektorzy udostępnią je uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Życzymy sukcesów w nauce!

 

loga pc

Od dnia 16 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość dokonywania wpłat w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8.30 do 12.30 .

W celu dokonania wpłaty prosimy o dzwonek do drzwi.

Prosimy również o zastosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia /maseczka i rękawiczki/.

Istnieje możliwość płatności kartą płatniczą.

Wpłaty podatku i innych opłat można dokonywać również elektronicznie lub w oddziałach banku.

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

zyczenia sorbinTrudna rzeczywistość w jakiej przyszło nam obecnie żyć zatrzymała cały świat. Wielki post był wreszcie bez zabaw, różnych innych niepotrzebnych imprez, a stał się okazją do refleksji nad wiarą, miłosierdziem i rodziną. W tym roku czas przeżywania Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa ze względu na ograniczenie spotkań rodzinnych będzie okazją do bardziej osobistego spotkania ze Zbawicielem w Misterium Paschalnym. Życzę Wam kochani, niech światło wielkanocnego poranka przenika całą waszą codzienność i pozwala cieszyć się każdą chwilą. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza zdrowiem, siłą do codziennych obowiązków i błogosławieństwem na kolejne dni życia. Szczęść Boże! Alleluja!

Ks. Proboszcz Marek Senderowski - Sorbin.

Gmina Bliżyn zakupiła komputery, które mają pomóc uczniom w zdalnym nauczaniu. W najbliższym czasie trafią do uczniów, którzy dzięki nim będą mogli pogłębiać swoją wiedzę.
Gmina otrzyma środki umożliwiające zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zapotrzebowanie złożone przez dyrektorów wynosiło 42 komputery. Sprzęt zostanie przekazany dla uczniów, u których występuje znaczne utrudnienie w dostępie do sprzętu komputerowego - kilkoro dzieci a jeden komputer. O przydziale będą decydować dyrektorzy szkól w porozumieniu z wychowawcami klas. Komputery będą tylko użyczane uczniom do czasu powrotu do szkół.

Informujemy, że nie ma możliwości składania jakichkolwiek wniosków o przydział komputera. Sprzęt pozostaje w wyłącznej dyspozycji szkoł.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski