W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zarażenia koronawirusem informuję, że od dnia 16 marca 2020r. ograniczone zostaje do odwołania przyjmowanie interesantów w tut. Urzędzie. Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych, niecierpiących zwłoki sprawach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr:

41 2541104 lub 41 2541172

Wszystkie sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa proszę załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

Pocztę należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez skrzynkę ePUAP: /1cqce463n2/skrytka

Wpłaty podatku i innych opłat można dokonywać elektronicznie lub w oddziałach banku.

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Szanowni Państwo bądźmy odpowiedzialni i wykażmy troskę o zdrowie swoje i innych.

Informujemy, że w związku z awarią wodociągu mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy, prosimy o cierpliwość. Awaria zostanie usunięta w najszybszym możliwym okresie.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i pracowników SP ZOZ w Bliżynie wprowadzam następujące zmiany w organizacji pracy Ośrodka

  • Wszystkie porady udzielane są telefonicznie. Lekarz decyduje o konieczności osobistego zbadania pacjenta. Dotyczy poradni POZ, dla dzieci, poradni „K”, poradni stomatologicznej.

tel. Centrali 41 254 11 06 – podaj problem z jakim dzwonisz, przygotuj wcześniej swój nr PESEL i nr telefonu kontaktowego.

  • POWTARZANIE RECEPT – telefonicznie lub po złożeniu karteczki z nazwą i dawką leku, imieniem i nazwiskiem, z rokiem urodzenia, adresem i numerem telefonu – to przyspieszy realizację usługi – oddzwonimy do Ciebie.
  • badania LABORATORYJNE wykonujemy tylko ze wskazań lekarskich.
  • W przypadku umówionej przez telefon bezpośredniej wizyty u lekarza zgłaszamy się na nią punktualnie na wyznaczoną godzinę (nie przychodzimy wcześniej), bez osób towarzyszących (nie dotyczy opiekuna).
  • Nie wykonujemy BILANSÓW zdrowia dzieci i młodzieży do 30.04.2020r.
  • Odracza się SZCZEPIENIA obowiązkowe i zalecane. Szczepienia ochronne poekspozycyjne są wykonywane tylko w przypadku ospy wietrznej, odry, tężca i wścieklizny.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy pod numerem telefonu   41 254 11 06.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie Anna Jaros - Urbaniak

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 informujemy, że wszystkich informacji udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dostępne są na stronie www.psseskarzysko.pl oraz udzielane są pod numerem telefonu: infolinia NFZ: 800 190 590.

Zaleca się aby dzieci i młodzież w związku z odwołaniem zajęć szkolnych bezwzględnie pozostawały w domach i stosowały się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Należy bezwzględnie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Więcej informacji w komunikacie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Zakazuje organizowania jakichkolwiek zgromadzeń, zebrań itp.

Informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bliżynie istnieje możliwość załatwiania spraw np. związanych z wypisywaniem recept, zwolnień itp. telefonicznie pod nr 41 2541 106

Osoby starsze proszone są o pozostawanie w domu, zminimalizowanie aktywności i kontaktu z innymi osobami.

W dniu 12 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bliżyn odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zwołane przez szefa zespołu Mariusza Walachnię Wójta Gminy Bliżyn. W posiedzeniu zespołu udział wzięli także dyrektorzy szkół, dyrektor SP ZOZ, kierownik GOPS oraz dzielnicowi policji.

Tematem posiedzenia były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi na terenie Gminy Bliżyn.

W trakcie spotkania przyjęto pakiet działań związanych z przeciwdziałaniem   skażeniu koronawirusem. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stanowczo sugeruje przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie i apeluje o dużą samodyscyplinę, która jest kluczowym warunkiem w przeciwdziałaniu możliwości zakażenia wirusem. Przygotowano także specjalny komunikat informacyjny dla mieszkańców gminy zamieszczony na stronie internetowej urzędu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2

        polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach  terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

Z poważaniem
Wojewoda Świętokrzyski
Zbigniew Koniusz

Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego

2Dziesięć miast i gmin z północnej części województwa świętokrzyskiego nawiązało współpracę przy pozyskiwaniu środków w nowej perspektywie unijnej. W tym celu stworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny. Przedstawiciele samorządów zaapelowali do Marszałkowska Województwa o uwzględnienie obszaru w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz późniejszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski