Aktualności

01 Kopiowanie

Podczas I sesji Rady Gminy w Bliżynie IX kadencji na lata 2024-2029, radni złożyli uroczyste ślubowanie i formalnie objęli mandat radnego. Na przewodniczącego rady wybrany został Radosław Bułka, wiceprzewodniczącym został radny-senior Sławomir Młodawski. Ślubowanie złożył również wójt gminy Mariusz Walachnia, dla którego będzie to już piąta i myśl obowiązujących dziś przepisów ostatnia kadencja na urzędzie wójta.

Obecnych na sesji, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Kielcach, powitał radny-senior Sławomir Młodawski. Pod odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Anny Rokity - Cel radni wybrani w wyborach w dniu 7 kwietnia odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego. Przewodnicząca wręczyła również zaświadczenie o wyborze na wójta Mariuszowi Walachni.

Po złożeniu ślubowania, radni  przyjęli porządek obrad i przystąpili do wyboru przewodniczącego rady. zgłoszono dwóch kandydatów: Radosława Bułkę i Mariusz Szcześniaka. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 9:5 nowym przewodniczącym Rady Gminy w Bliżynie wybrany został Radosław Bułka. –Podczas tych wyborów w gminie dokonał się wyraźny podział i dysonans w społeczeństwie, który mam nadzieję w tej kadencji zostanie zlikwidowany. Zapraszam wszystkich do pełnej współpracy na rzecz rozwoju naszej wspólnoty po to, aby społeczności lokalnej żyło się lepiej – powiedział w swych pierwszym wystąpieniu jako przewodniczący.

Wiceprzewodniczącym wybrany został Sławomir Młodawski, który po wyborze zaapelował: -Pracujmy wspólnie, ponad wszelkimi podziałami.

Ostatnim punktem pierwszej sesji było złożenie ślubowania przez wójta gminy Mariusz Walachnię. –Myślę, że tak współpraca między nami wszystkimi będzie w najbliższej przyszłości. Nie jestem konfliktowy i ma nadzieję, że znajdziemy wspólny język. To jest moja ostatnia piąta kadencja i myśl obowiązujących dziś przepisów ostatnia. Będę się starał wspólnie z Wami zrobić jak najwięcej dla naszych mieszkańców.

1S9A3728 Kopiowanie

1S9A3729 Kopiowanie

1S9A3730 Kopiowanie

1S9A3731 Kopiowanie

1S9A3732 Kopiowanie

1S9A3735 Kopiowanie

1S9A3736 Kopiowanie

1S9A3737 Kopiowanie

1S9A3738 Kopiowanie

1S9A3741 Kopiowanie

1S9A3742 Kopiowanie

1S9A3743 Kopiowanie

1S9A3746 Kopiowanie

1S9A3748 Kopiowanie

1S9A3749 Kopiowanie

1S9A3751 Kopiowanie

1S9A3753 Kopiowanie

1S9A3754 Kopiowanie

1S9A3756 Kopiowanie

1S9A3760 Kopiowanie

1S9A3761 Kopiowanie

1S9A3765 Kopiowanie

1S9A3768 Kopiowanie

1S9A3770 Kopiowanie

1S9A3771 Kopiowanie

1S9A3774 Kopiowanie

1S9A3777 Kopiowanie

1S9A3780 Kopiowanie

1S9A3783 Kopiowanie

1S9A3787 Kopiowanie

1S9A3789 Kopiowanie

1S9A3793 Kopiowanie

1S9A3798 Kopiowanie

1S9A3801 Kopiowanie

1S9A3802 Kopiowanie

1S9A3803 Kopiowanie

1S9A3806 Kopiowanie

1S9A3808 Kopiowanie

1S9A3810 Kopiowanie

1S9A3812 Kopiowanie

1S9A3814 Kopiowanie

1S9A3818 Kopiowanie

1S9A3821 Kopiowanie

1S9A3823 Kopiowanie

1S9A3826 Kopiowanie

1S9A3828 Kopiowanie

1S9A3830 Kopiowanie

1S9A3833 Kopiowanie

1S9A3834 Kopiowanie

1S9A3837 Kopiowanie

1S9A3838 Kopiowanie

1S9A3841 Kopiowanie

1S9A3844 Kopiowanie

1S9A3847 Kopiowanie

1S9A3850 Kopiowanie

1S9A3851 Kopiowanie

1S9A3855 Kopiowanie

1S9A3859 Kopiowanie

1S9A3861 Kopiowanie

1S9A3863 Kopiowanie

1S9A3866 Kopiowanie

1S9A3869 Kopiowanie

1 KopiowanieMaj to miesiąc szczególnie poświęcony Maryi Pannie, matce Boga i naszej Matce. Wedle tradycji ludzie powinni oddawać cześć Maryi zbierając się na wspólnym odśpiewaniu „majówek” przy krzyżach lub kapliczkach. 1 maja w sołectwie Zbrojów, mieszkańcy Zbrojowa i Sorbina wspólnymi siłami zamontowali nowy krzyż. Aby mógł on służyć w pełni mieszkańcom, poświęcił go proboszcz parafii ks. Marek Senderowski. Po poświeceniu odśpiewał razem z parafianami Apel Jasnogórski. Zachęcał on również do śpiewania pieśni maryjnych przy nowo postawionym krzyżu.

01 KopiowanieOd uroczystej Mszy św. w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych druhów rozpoczęły się uroczyste obchody 65.lecia powstania OSP Mroczków. Obchody przypadły w Dzień Strażaka, 4 maja. Nabożeństwo koncelebrowali ks. Stanisław Wlazło, kapelan gminny strażaków i ks. Krzysztof Sieczka, proboszcz parafii w Mroczkowie. Uroczystości kontynuowano na placu apelowym obok remizy OSP, gdzie z kościoła zwartą kolumną przeszły poczty sztandarowe, strażacy i ich goście.

01 KopiowanieOd sześciu lat rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 Maja świętujemy tańcząc poloneza. W barwnym, tanecznym korowodzie szły grupy taneczne z „Zameczku”, dziecięcy zespół „Bliżyńska Gromada”, grupa teatralna, wójt gminy Mariusz Walachnia z małżonką, radni, zespoły występujące podczas koncertu, członkowie Klubu Seniora z Bliżyna oraz mieszkańcy gminy. Na koniec wszyscy uczestnicy wydarzenia otworzyli wielkie, biało-czerwone serce.

01 KopiowanieOd uroczystego nabożeństwa w intencji Ojczyzny, odprawionego przez ks. proboszcza Stanisława Wlazło rozpoczęły się oficjalne obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski