Aktualności

IMG 6064 KopiowanieSetki osób spędziło wspaniałe popołudnie i doskonale bawiło się 20 sierpnia na Rodzinnym Festynie Parafialnym w Mroczkowie, od ośmiu lat organizowanym przez ks. proboszcza Krzysztofa Sieczkę, który wspólnie z prowadzącą wydarzenie Katarzyną Skarus powitał jego uczestników. Atrakcji nie brakowało zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, dla duszy i ciała. Najwięcej emocji wzbudziło losowanie nagród w „Fanterii”. Główną nagrodę – rower o wartości 2200 zł – wylosowała Beata Adamczyk.

KOMUNIKAT ARIMR

Płatność 225 euro/ha dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich.

Kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty?

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – Józef Cepil informuje, że Agencja wprowadziła ułatwienie dla rolników, którzy posiadają tzw. małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha.

W takiej sytuacji zamiast ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich do poszczególnych upraw na danej powierzchni, rolnik może wnioskować
o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r.
za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji – otrzymacie go także w naszym biurze.

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

  • złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
  • na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023
    do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
  • na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Więcej informacji w placówkach ARiMR lub na www.gov.pl/arimr

małe_gospodarstwa_komunikat_gminy

Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw- druk 

 

Data i godzina wydania: 09.08.2023 - godz. 08:50
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 274
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.08.2023 do godz. 22:00 dnia 09.08.2023
Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Opatówki (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Opatowki od 12:00/09.08.2023 do 22:00/09.08.2023. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych.  Szczegoly na meteo.imgw.pl
 

01Zmienna i zimna aura, padający co jakiś deszcz, nie zniechęciły mieszkańców Odrowążka i okolicy, który 6 sierpnia licznie uczestniczyli w XI edycji Rodzinnego Festynu Integracyjnego. Wydarzenie połączone zostało z jubileuszem 30.lecia działalności Zespołu Ludowego „Kuźniczanki”. Było mnóstwo dobrej muzyki, liczne stoiska kulinarne oraz loteria z fantastycznymi nagrodami. nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, o co zadbali m.in. miejscowi strażacy.

Bukiet 15 róż

W dniu 7 sierpnia 2023 roku
106. urodziny obchodzi mieszkanka naszej gminy
Pani Helena Boczek
z tej okazji czcigodnej jubilatce
składamy
najlepsze życzenia:

długich lat życia,
zdrowia i pogody ducha,
kolejnych dni  z uśmiechem na twarzy
w otoczeniu pełnym troski i miłości najbliższych

Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn
Jacek Krzepkowski - Przewodniczący Rady Gminy

01 KopiowanieMieszkanka Sorbina, Pani Helena Boczek, skończyła 106 lata! To najstarsza mieszkanka w Gminie Bliżyn i w Powiecie Skarżyskim oraz jedna z najstarszych regionie świętokrzyskim. W niedzielę 6 sierpnia Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. proboszcz Marek Senderowski, który po nabożeństwie złożył pani Helenie życzenia. Uczcili to również: wójt gminy Mariusz Walachnia, panie z Klubu Seniora „Pogodni”, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, rodzina oraz mieszkańcy Sorbina. W imieniu Jubilatki uczestnikom nabożeństwa podziękowała córka pani Heleny - Janina Kołek. Nabożeństwo uświetniła schola parafialna pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski