Aktualności

01 KopiowanieZ udziałem blisko 60. muzyków i chórzystów oraz przy wyjątkowo licznej publiczności 3 września w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie odbył się XVII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. –Ten koncert jest wyjątkowy, gdyż gościmy artystów wyłącznie z województwa świętokrzyskiego – zauważyła prowadząca perfekcyjnie wydarzenie Elżbieta Rokita. –Usłyszą państwo piękna muzykę, przy wyjątkowej publiczność i doskonałych artystach – podkreśliła.

01 KopiowanieW niedzielę, 3 września mieszkańcy Parafii Mroczków uczestniczyli w tradycyjnym Święcie Plonów, czyli dożynkach parafialnych. Przed nabożeństwem o godzinie 9.00 ks. proboszcz Krzysztof Sieczka wyszedł przed świątynię, gdzie pobłogosławił i poświęcił wieniec dożynkowy przygotowany przez zespół ludowy „Sobótka”, dary z pól, sadów i ogrodów przygotowane przez wszystkie sołectwa tworzące parafię: Górki, Mroczków, Pięty-Sołtyków, Płaczków, Rędocin, Sobótka.

01 KopiowanieOchotnicza Straż Pożarna w Sorbinie powstała w 1928 roku. Pierwszym prezesem został Antoni Boczek, naczelnikiem Bronisław Sobczyński, a w skład zarządu weszli: Andrzej Kuliński, Jan Smulczyński, Antoni Żak, Adam Kopeć, Antoni Kopeć, Ignacy Boruń i Jan Olejarz. 2 września druhowie z Sorbina, kontynuujący chlubne tradycje jednostki, świętowali jubileusz 95-lecia działalności.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski