Aktualności

Bliżyn, 25.10.2021r.


Pan Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Artur Martyniuk
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
POLREGIO Sp. z o.o.

W związku z planowanym uruchomieniem połączeń kolejowych w ruchu pasażerskim na trasie Skarżysko-Kamienna – Łódź przez Bliżyn oraz opublikowaniem rozkładu jazdy Samorząd Gminy Bliżyn zgłasza następujące zastrzeżenia:

  1. Cztery kursy pociągów nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców.
  2. Spośród zaproponowanych kursów tylko dwa w pełni odpowiadają potrzebom komunikacyjnym mieszkańców naszej gminy: kurs do Skarżyska-Kamiennej – przyjazd 7:14, który będzie mógł służyć uczniom szkół średnich oraz kurs ze Skarżyska-Kamiennej – odjazd 15:41 – dla osób pracujących.
  3. Najbardziej oczekiwane godziny odjazdu ze Skarżyska-Kamiennej to kursy ok. godziny 14:00 (dla uczniów), po 15:30 (dla osób pracujących) oraz po godzinie 19:00 ponieważ komunikacja prywatna nie kursuje po tej godzinie. Godziny przyjazdu do Skarżyska-Kamiennej po godzinie 6:00 (dla pracujących) i po godzinie 7:00 (dla uczniów).
  4. Dwa spośród zaplanowanych kursów do Skarżyska-Kamiennej (10:03 i 11:10) powielają się. W tych godzinach wystarczyłby jeden z nich.
  5. Brak jest połączeń w godzinach wieczornych.

Powyższe wnioski wynikają z wielu rozmów odbytych z mieszkańcami i radnymi Rady Gminy Bliżyn. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że rozkład jazdy musi być dopasowany do potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego, jednakże w zaproponowanej formie jest on dla potencjalnych pasażerów z naszego terenu nieatrakcyjny. Pod rozwagę poddajemy również zróżnicowanie kursów w dni robocze i nauki szkolnej (zwiększenie liczby kursów) i w dni wolne od pracy. Zasadne byłoby wprowadzenie kursów pociągów jedynie w dni nauki szkolnej dostosowanych do potrzeb młodzieży. Miało by to niewątpliwy wpływ na rentowność uruchamianych przewozów ze względu na zakup biletów miesięcznych.

Wydaje się, że w przyszłości zasadne byłoby uruchomienie (np. w porach dojazdu praca – szkoła) kursów wahadłowych na trasie Skarżysko – Kam.– Końskie – Skarżysko-Kam., ponieważ główny strumień pasażerów będzie generował ruch lokalny a nie dalekobieżny.

      Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o przeanalizowanie naszych wniosków aby dostosować pasażerski transport kolejowy do oczekiwań i potrzeb mieszkańców naszego regionu.

Komisja Infrastruktury Komunalnej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Bliżyn
                                                                                   Wójt Gminy Bliżyn

Przewodniczący: Krzysztof Jurek                                                                     Mariusz Walachnia
Z-ca przewodniczącego: Grzegorz Wróbel
Radosław Bułka
Krzysztof Olczyk
Szymon Mastalerz
                                          

W związku z pilną koniecznością naprawy przejazdu kolejowo-drogowego Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej zmuszony jest dokonać zamknięcia w trybie awaryjnym przejazdu dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 0443T Bliżyn - Ubyszów w dniu 29.10.2021r. od godziny 9:00 do godziny 17:00 dla przeprowadzenia niezbędnych robót naprawczych.

skarzyski plakata3 cmyk 2021Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat SKARŻYSKI, w ramach którego prowadzią nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego.

01 KopiowanieW dniu 24 października w remizie OSP w Nowym Odrowążku odbył się „Wieczorek Seniora” będący jednym z elementu projektu grantowego realizowane przez Parafię Odrowążek pod nazwą „Współpraca wzbogaca – promocja dialogu międzypokoleniowego w Parafii Odrowążek” ze środków pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski