Aktualności

pożyczka turystyka II1Z myślą o wsparciu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, Świętokrzyski Fundusz Rozwoju z siedzibą w Kielcach ogłosił uruchomienie programu Pożyczka na Rozwój Turystyki. Program ten oferuje preferencyjne warunki finansowania, aby wspomóc innowacyjne inwestycje w sektorze turystycznym oraz pokrewnych dziedzinach gospodarki.

O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe oraz średnie, nie znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, działające w branży turystycznej i pokrewnych sektorach na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu powiatów ja otaczających). Fundusz, który udziela preferencyjnych Pożyczek nie pobiera prowizji ani od udzielenia pożyczki, ani od wcześniejszej spłaty. Nie wymaga też wkładu własnego. Kwota pożyczki może wynosić nawet do 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2,00%, a dla start-upów (podmiotów działających do 3 lat) obowiązuje preferencyjne oprocentowanie wynoszące 1,00%. Pożyczkę można spłacać nawet przez 7 lat i korzystać z karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki.*

W dniu 28.03.2024r. została zawarta umowa z firmą WOSAN - Usługi Projektowe z Kielc na opracowanie „Dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożdżów”. Kwota umowy - 155.595,00 zł.

Zakres opracowania dotyczy wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Drożdżów wraz z projektem przyłączy kanalizacyjnych.

Szacujemy, iż długość projektowanych kanałów grawitacyjnych wyniesie ok. 3,0 km. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest ok. 63 budynki mieszkalne.

Termin realizacji to 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku uzasadniających okoliczności mających istotne znaczenie dla terminu wykonania opracowania.

Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji oraz jej realizację.

drozdz 03

drozdz 01

drozdz 02

1Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca 27 marca w Końskich podpisali ze świętokrzyskimi samorządowcami 9 umów o wartości blisko 10 mln zł na doposażenie służb ratowniczych w województwie świętokrzyskim. Dwie z nich dotyczą zakupu wozów bojowych dla OSP Bliżyn i OSP Sorbin. Ze strony gminy umowy podpisali wójt gminy Mariusz Walachnia i skarbnik Beata Ozan, obecni byli przy tym prezesi Czesław Szmalec i Józef Dąbrowski.

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu FB 1080x1350Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski