Aktualności

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2020r. w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. następuje czasowe zawieszenie działalności w:

a) środowiskowych domach samopomocy;

b) dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;

c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest - czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +„ innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej —na terenie powiatów, znajdujących się w „czerwonej strefie”.

Swiętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach, działających na obszarze objętym strefą czerwoną.

Na podium trzech mężczyzn, na miejscu trzecim Andrzej Okła mieszkaniec Sorbina. Mężczyźni trzymają w dłoniach puchary i dyplomyW sobotę 17 października 2020 roku odbył się 12 Memoriał Krzysztofa Wolińskiego w Skarżysku-Kamiennej na dystansie 10 km. Bieg odbywał się ku pamięci wybitnego trenera, który pracował w Granacie oraz STS-ie w Skarżysku-Kamiennej. W trudnych warunkach atmosferycznych ulicami Skarżyska-Kamiennej rywalizowało 128 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Andrzej Okła z Sorbina w kategorii M50+ zajął trzecie miejsce z nieoficjalnym czasem 43 minuty 50 sekund, ustanawiając swój czas życiowy na tym dystansie.
Panu Andrzejowi gratulujemy kolejnego medalu i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

01Organizatorzy tegorocznego wydarzenia „Hubertusy” sięgnęli do najlepszych, wypracowanych i sprawdzonych wzorców. W piątek 9 października bezpośrednio po zajęciach szkolnych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Gminny Bliżyn zorganizowało dla 35 dzieci z terenu Gminy Bliżyn wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego  „Stajnia Artystyczna Marcinków”.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski