Aktualności

Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1972 i w latach wcześniejszych (1971, 1970……) na stałe zameldowane w gminie Bliżyn proszone są o dokonywanie zgłoszeń jubileuszu pięćdziesięciolecia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bliżynie ul. Kościuszki 79 A, tel. 41/25-41-104 wew. 48.

Zgłoszenie nie musi być dokonane osobiście przez jubilatów, można dokonać zgłoszenia telefonicznie lub przez członków rodziny.

Na podstawie dokonanych zgłoszeń sporządzone zostaną wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2022 roku.

 Serdecznie zapraszamy

 Urząd Stanu Cywilnego w Bliżynie

W dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach: 16:00 – 17:00, w miejscu integracji – altanie w miejscowości Górki zostaje zwołane Zebranie Wyborcze Sołectwa Górki.
Ustalam następujący porządek zebrania wyborczego:
1) wybór komisji wyborczej,
2) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
3) ustalenie liczby kandydatów,
4) autoprezentacja kandydatów,
5) przeprowadzenie głosowania,
6) ogłoszenie wyników.

Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

W dniu 20 czerwca 2022r. w godzinach: 18:00 – 19:00, w miejscu integracji – altanie w miejscowości Płaczków Piechotne zostaje zwołane Zebranie Wyborcze Sołectwa Płaczków.
Ustalam następujący porządek zebrania wyborczego:
1) wybór komisji wyborczej,
2) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
3) ustalenie liczby kandydatów,
4) autoprezentacja kandydatów,
5) przeprowadzenie głosowania,
6) ogłoszenie wyników.

Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

Zarząd Koła PZW w Bliżynie informuje, że w dniu 19 czerwca 2022 r. (niedziela) na zalewie w Bliżynie odbędą się VI Towarzyskie zawody wędkarskie w dyscyplinie dowolnej o Puchar Wójta Gminy Bliżyn.
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim zamieszkali na terenie naszej gminy. Zbiórka zawodników o godz. 530 nad zalewem przy altanie.  
W związku z zawodami od godz. 430 do godz. 1200 zamknięty będzie do wędkowania południowy brzeg zbiornika wodnego w Bliżynie – od mostu na ulicy Langiewicza do mostu przy dawnym „Polifarbie”.

Zarząd Koła

01 KopiowanieDziewięć par małżeńskich świętowało jubileusz „Złotych Godów”. Podniosła uroczystość 7 czerwca odbyła się w świetlicy OSP. Medale „Za długoletnie pożycia małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Jacka Krzepkowskiego oraz Luiza Jurczyk-Kutryb, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

01 Kopiowanie1 czerwca 2022 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość Dnia Rodziny. To święto, w którym łączymy przypadający w krótkiej odległości czasowej: Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Taty. W tym roku święto miało wyjątkowy charakter, gdyż odbyło się w końcu po pandemicznej przerwie.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski