Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.
Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. udostępniamy już teraz na  stronie  https://czystepowietrze.gov.pl


Zapoznaj się ze zmienionym programem „Czyste Powietrze”

Ponadto przekazuję poniżej link do strony ZBP, gdzie ukazał się już komunikat o nowej edycji programu.

https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Czyste-Powietrze

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów wdrożeniowych i ogłoszenie zmian będą dostępne na Portalu Beneficjenta link: Portal Beneficjenta - Kielce (wfos.com.pl)

Urząd Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 24 grudnia br. (wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

01W Szkole Podstawowej w Mroczkowie 21 grudnia społeczność szkolna, nauczyciele i pracownicy szkoły oglądali przedstawienie jasełkowe, które wyreżyserowała Ewa Mastalerz. Obecnych powitał dyrektor szkoły Sylwester Koziński, wśród gości byli wójt Mariusz Walachnia i ks. proboszcz Krzysztof Sieczka )obchodzący tego dnia urodziny – wszystkiego najlepszego!), którzy na zakończenie złożyli wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. W trakcie przedstawienia przepiękne kolędy i pastorałki śpiewały Gabrysia Piesiakowska i Maja Bilska oraz Maryja (w tej roli Amelka Kwapisz).

IMG 2665 Kopiowanie21 grudnia w Szkole Podstawowej w Sorbinie wystawiono jasełka, których scenariusz opracowały Zofia Woźniak i Agnieszka Więckowska. Z grupą rodziców, babć i dziadków przedstawienie oglądali również wójt gminy Mariusz Walachnia, ks. proboszcz Marek Senderowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” Agnieszka Więckowska i prezes Klubu Seniora „Pogodni” Janina Kolek. Wszystkich powitał dyrektor szkoły Henryk Żak.

Informujemy, że sprzedaż węgla dla mieszkańców na preferencyjnych warunkach realizowana jest na bieżąco, na podstawie złożonych wniosków na zakup węgla, w miarę otrzymywania przez gminę dostaw z TAURON Wydobycie. Wnioski można składać w sekretariacie urzędu gminy. Niestety ze względu na ograniczoną dostępność węgla w kopalni nie jesteśmy w stanie zapewnić dostaw węgla dla mieszkańców zgodnie z oczekiwaniami. Gmina otrzymała dopiero połowę zamówionego paliwa. Wszyscy, którzy złożyli wnioski i zostały one pozytywnie zweryfikowane są powiadamiani telefonicznie odnośnie dalszej procedury zakupu węgla. Mieszkańcy, którzy dokonali już płatności za węgiel będą powiadomieni o terminie dostawy węgla bezpośrednio przez przedsiębiorcę realizującego to zadanie i otrzymają zamówiony węgiel w jak najkrótszym czasie.

01 KopiowaniePo tym tytułem 19 grudnia w Szkole Podstawowej im. gen. S. Maczka w Bliżynie wystawiono jasełka. Ich uczestników, w tym bardzo liczną grupę rodziców, powitał dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk. Na zakończenie przedstawienia wójt gminy Mariusz Walachnia złożył wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia przekazali też dyrektor szkoły i jego zastępczyni Sylwia Kaczer-Solarz.

01 KopiowanieW Gminny Ośrodku Kultury 18 grudnia już po raz 16. odbył się koncert bożonarodzeniowy zatytułowany „Gwiazdo prowadź”. Jego uczestników powitała dyrektor ośrodka Katarzyna Skarus, która jednocześnie była autorką scenariusza i reżyserką koncertu. W przepięknym, perfekcyjnie przygotowanym koncercie świątecznym wystąpili: Magdalena Wydra, Maja Serek, Angelika Ziarkowska, Julia Sztab, Lena Kowalik, Emilia Słoboda, Oliwia Jarosz, Katarzyna Wiśniewska i Piotr Kuroś, a muzycznie opracował go Sebastian Siudak. Ich występ publiczność nagrodziła brawami na stojąco.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski