Aktualności

01 KopiowanieOd uroczystego nabożeństwa w intencji Ojczyzny, odprawionego przez ks. proboszcza Stanisława Wlazło rozpoczęły się oficjalne obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

W dniu 25.04.2024 w imieniu Szkoły Podstawowej w Odrowążku Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia i skarbnik Gminy Bliżyn p. Beata Ozan podpisali umowę na realizację projektu finansowego ze środków unijnych na kwotę 609 260,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.

Projekt przewiduje następujące działania:

-doposażenie pracowni przedmiotowych,
-podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych z matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii, ekologii, informatyki, koła dziennikarskiego, koła turystycznego,
-zajęcia specjalistyczne - korygowanie wad postawy,
-zajęcia psychologiczne,
-doradztwo zawodowe,
-wyjazdy edukacyjne do Wrocławia, Sandomierza i Łodzi,
-zajęcia interdyscyplinarne w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim i Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.

Okres realizacji projektu: 01.09.2024 - 30.06.2026r.
Dzięki projektowi uczniowie S.P. w Odrowążku będą mieli szansę realizować swoje marzenia, rozwijać się intelektualnie i zdrowotnie.

Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Siek.

Cieszymy się ogromnie, że udało nam się przystąpić do projektu, w ramach którego nasi podopieczni będą mogli korzystać z darmowych zajęć rozwijających.

1W sobotę 27 kwietnia, z inicjatywy Wacława Pejasa, mieszkańcy Sobótki wspólnym wysiłkiem odnowili krzyż dziękczynny stojący przy wjeździe do wsi. Drewno na płot oraz sztachety wykonał Kazimierz Ozan, farby podarował Józef Nowak z firmy „Nofar”, prace wykonali: Bogdan Adamczyk, Roman Kaczmarczyk, Adam Adamczyk i Adam Wójcik. Za wykonane prace mieszkańcy Sobótki serdecznie dziękują.

01W sobotę 27 kwietnia już po raz trzynasty na terenie rezerwatu Świnia Góra odbył się  XIII Piknik Kawaleryjski zorganizowany z okazji 84. rocznicy bitwy stoczonej w dniu 1 kwietnia 1940 r. pod Rogowym Słupem (pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” a Niemcami.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski