Aktualności

01 KopiowanieNa „Orliku” w Bliżynie 1 stycznia rozegrany został tradycyjny mecz piłki nożnej pomiędzy kawalerami a żonatymi. W regulaminowym czasie było 8:8, a rzutach karnych kawalerowi wygrali 5:2. Sędzią głównym zawodów był wójt gminy Mariusz Walachnia, który dokonał także dekoracji najlepszych.

xNa sesji w dniu 29 grudnia Rada Gminy uchwaliła budżet na 2023 rok. Dochody mają wynieść 40.513.265,00 zł, wydatki 42.966.693,00 zł. Wydatki majątkowe na inwestycje wyniosą 11.107.871,00 zł i są to w zdecydowanej większości wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej. –Brakuje wprost słów, aby powiedzieć w jak trudnej sytuacji finansowej są gminy. Wydatki bieżące związane z inflacją, podwyżkami nośników energii i wynagrodzeń rosną aż o 3 miliony złotych – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

01Jednostki OSP Nowy Odrowążek i Mroczków z Funduszu Sprawiedliwości pozyskały kolejną partię nowego sprzętu i wyposażenia o wartości ponad 25 tys. zł. Są to trzy aparaty tlenowego dla Nowego Odrowążka oraz osiem kompletów mundurowych dla Mroczkowa, które oficjalnie na ręce prezesa Krzysztofa Krzepkowskiego oraz naczelników Wiktora Ziomka i Ryszarda Adamczyka przekazał poseł Mariusz Gosek. Za cenny dar podziękowali obdarowani oraz wójt gminy Mariusz Walachnia i komendant gminny Zdzisław Kuźdub. Szczególne podziękowania skierowano do sekretarza Michała Jędrysa, który pomógł w wypełnieniu stosownego wniosku. Z Funduszu Sprawiedliwości nasze jednostki korzystają już od czterech lat.

01Wójt gminy Mariusz Walachnia uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej w setną rocznicę nadania praw miejskich miastu nad Kamienną. Uroczystości rozpoczęły się 11.00 od Mszy św. w intencji miasta i jego mieszkańców, odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. O godz. 13:00 w sali widowiskowej MCK z licznym udziałem zaproszonych gości rozpoczęła się natomiast uroczysta sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Informujemy, iż pracownikiem Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wydelegowanym do pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Bliżyn i Urzędzie Gminy Suchedniów, w sprawach dotyczących  gospodarki leśnej  na gruntach leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne) jest pan Jarosław Kaczmarski.
Nr telefonu: 534 201 534

Dyżury dotyczące spraw  w w/w  Gminach odbywają się:


 w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 10.00 (Gmina Bliżyn)

Przewidywane terminy dyżurów w I poł. 2023r.
3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec

 

W przypadku zmiany terminu, stosowne informacje zostanie przekazana do wiadomości w Urzędach Gmin.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski