Aktualności

W związku z przyjęciem przez Sejm RP projektu tzw. „ustawy węglowej”, w myśl której gminy będą mogły sprzedawać węgiel mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę, każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku, 24 października. Wnioski na zapotrzebowania można złożyć w sekretariacie Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn lub za pośrednictwem epuap (popisane podpisem kwalifikowanym).

Informujemy, że zakup węgla po preferencyjnej cenie dotyczy tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki otrzymania dodatku węglowego.

Wzór formularza w formacie edytowalnym (docx)

Wzór formularza w formacie nieedytowalnym (pdf)

01 Kopiowanie21 października zakończył się konkurs plastyczny „JESIENNY JEŻYK”, organizowany przez  świetlicę szkolną oraz Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie. W konkursie brały udział dzieci z klas 0 – 4, które dostarczyły prace do szkolnej świetlicy. Prace wykonane były różnymi materiałami, między innymi: kredkami, szyszkami, kasztanami, patyczkami, liśćmi, masą solną, itd.

01 KopiowanieKapituła oceniająca w składzie: wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, zastępca dyrektora Sylwia Kaczer-Solarz, rodzice, opiekunowie, babcie i dziadkowie, po wysłuchaniu programu artystycznego i poznawszy umiejętności pierwszaków, jednogłośnie uznali, że uczniowie klasy I SP Bliżyn przygotowani przez wychowawczynię Dorotę Bernas mogą stać się prawdziwymi uczniami.

01 Kopiowanie18 października 2022 roku uczniowie klas IV – VIII ze Szkoły Podstawowej w Mroczkowie, wybrali się pociągiem na wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej. W muzeum znajduje się jedna z największej kolekcji militariów w Polsce. Nazwa muzeum upamiętnia bohaterstwo i poświęcenie członków organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały” z okresu II Wojny Światowej.

Realizując Zarządzenie nr 12/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2022 roku - Urząd Gminy  Bliżyn informuje, że w dniu 20 października 2022 roku (czwartek) zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne nt. „Kierowanie Urzędem Gminy Bliżyn podczas realizacji zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnych państwa w warunkach zagrożenia militarnego”. W ramach ćwiczenia orientacyjnie w godz. 13:00 do 14:00 zostanie przeprowadzona akcja ewakuacji uczniów w szkołach na terenie gminy. W tym celu uruchomiony zostanie system zdalnego alarmowania Ochotniczych Straży Pożarnych i ludności cywilnej przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.    

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

01 KopiowanieTo był dla nich pierwszy w życiu ważny egzamin i publiczny występ. 13 października podopieczni Haliny Fidor, uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Mroczkowie złożyli w obecności rodziców i całej społeczności szkolnej uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na ucznia. Aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły Sylwester Koziński, pracownikom oświaty wójt gminy Mariusz Walachnia złożył najlepsze życzenia.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski