Aktualności

1 KopiowanieDzieci i młodzież z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku aktywnie biorą udział w działaniach projektu, pt.: „Nie wchodź do cienia uzależnienia – realizacja programów profilaktycznych”, który współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Gminy Bliżyn, a jego głównym celem jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy oraz zagospodarowanie czasu wolnego beneficjentów projektu.

01W 2000 roku (obchody jubileuszowe zostały opóźnione o rok z uwagi na pandemię) w Sorbinie z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza Edwarda Mosioła i Adama Młodawskiego powstał najpierw chór, który z czasem przekształcił się w Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”. 21 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 20.lecia jego działalności artystycznej.

01 KopiowanieParafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku w ramach otrzymanego dofinansowania od Wojewody Świętokrzyskiego, kontynuuje realizację projektu pn.: „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia - integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – V etap”.

01Tradycyjnie w okresie letnim gminny oddział Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna zorganizował dla swych podopiecznych wakacyjny wypoczynek. Nad morzem wypoczywało łącznie 143 dzieci. Na temat przeprowadzonej w tym roku akcji letniej przez TPD Bliżyn  rozmawiamy z prezesem Stowarzyszenia Grażyną Kij – organizatorem i koordynatorem obozów.

DSCN3204 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminy Bliżyn realizuje projekt grantowy: Promocja lokalnego dziedzictwa – widowisko obrzędowe „Dawne wesele”. Zadanie wpisuje się w przedsięwzięcie 1.2.5 „Marketing obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski