Aktualności

skarzyski plakata3 cmyk 2021Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat SKARŻYSKI, w ramach którego prowadzią nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego.

01 KopiowanieW dniu 24 października w remizie OSP w Nowym Odrowążku odbył się „Wieczorek Seniora” będący jednym z elementu projektu grantowego realizowane przez Parafię Odrowążek pod nazwą „Współpraca wzbogaca – promocja dialogu międzypokoleniowego w Parafii Odrowążek” ze środków pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”.

01 KopiowanieStrażacy z gminy Bliżyn wybrali nowe władze na najbliższe pięć lat. w dniu 23 października w remizie w Wołowie odbył się zjazd gminny z udziałem delegatów oraz licznie przybyłych gości. Druhowie podsumowali pięcioletnią kadencję, medalami i dyplomami uhonorowano najbardziej zasłużonych.

01 KopiowanieW dniu 22 października w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyły się II Powiatowe Dni Seniora. Wzięli w nich udział m.in. seniorzy z klubów z Bliżyna, Mroczkowa i Sorbina, wójt gminy Mariusz Walachnia i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Łukomska.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski