Aktualności

IMG 20230223 132017 KopiowanieUczennice Szkoły Podstawowej w Mroczkowie zdobyły III miejsce (powiat skarżyski) w „Siatkarskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego”. Organizatorami wydarzenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Sport CK. Opiekunem młodych zawodniczek jest Katarzyna Chrzanowska.

01 KopiowanieNiewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla OSP Sorbin w tym roku będą obchody 95.lecia powstania jednostki. Poinformował o tym prezes jednostki Józef Dąbrowski podczas zebrania sprawozdawczego w dniu 25 lutego. Wśród gości zebrania byli: wicestarosta Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radny powiatowy Mieczysław Bąk, sekretarz gminy Michał Jedrys, komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński, przedstawiciele lasów państwowych Dawid Żak i Michał Zegadło oraz policji Paweł Jasztal i Krzysztof Osóbka.

01 KopiowanieKwotą 10.000 zł Gmin Bliżyn wsparła zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z projektu to 30 osób, w tym 9 to nasi mieszkańcy. W uroczystym przekazaniu autobusu w dniu 20 lutego uczestniczył wójt Mariusz Walachnia.

W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w ŚWIETLICY PARAFIALNEJ W ODROWĄŻKU odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Odrowążek gmina Bliżyn.
 
W trakcie zebrania wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawi zakres prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.
 

W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MROCZKOWIE odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębieMroczków gmina Bliżyn.
 
W trakcie zebrania wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawi zakres prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.
 

W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SORBINIE odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Sorbin gmina Bliżyn.

W trakcie zebrania wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawi zakres prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

OGŁOSZENIE

01 Kopiowanie-To jedna z największych, a na pewno najmłodszych patrząc na strukturę wieku jednostka OSP w powiecie – zgodnie podkreślali gości, którzy 18 lutego uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym OSP Nowy Odrowążek. Byli wśród nich: poseł Mariusz Gosek, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radny powiatowy Mieczysław Bąk, sekretarz gminy Michał Jędrys, komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński oraz sołtys Monika Lisowska.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski