Aktualności

Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 31 sierpnia zakończyła w 2021 roku realizację zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków z terenu gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 46 298,30 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 45 000,00 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 22 500,00zł

- środki NFOŚiGW w Warszawie – 22 500,00 zł

 

logoWFOSiGW logo nfosigw

 

0112 września na terenie dwóch gmin (Stąporków i Bliżyn) zorganizowany został "Rajd Rowerowy - Piekielnie dobrym szlakiem" połączony z piknikiem promocyjno-integracyjnym służącym integracji członków lokalnej społeczności gmin: Bliżyn i Stąporków. Wystartowało łącznie 103 amatorów rekreacyjnej jazdy na rowerze.Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski