Aktualności

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

01 KopiowanieW świetlicy OSP w Bliżynie 24 kwietnia już po raz 16. rozegrano „Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym OSP”. Do startu zgłosiło się 23 strażaków, do rywalizacji przystąpiło 18. Rywalizowano w czterech kategoriach. Nagrody i dyplomy najlepszym wręczyli  ich fundator wójt gminy Mariusz Walachnia oraz komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub, który był sędzią głównym.

IMG 0554 Kopiowanie24 kwietnia na zalewie w Bliżynie odbyły się „Mistrzostwa Koła w Dyscyplinie Spławikowej” zorganizowane przez koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Bliżynie. Rywalizowało 15 wędkarzy. W kat. kadetów 1 miejsce zajął Adrian Kopeć, w kat. seniorów zwyciężył Wiesław Durlik przed Pawłem Kopciem i Grzegorzem Wróblem. Najlepsi w nagrodę otrzymali bony towarowe do zrealizowania w sklepie wędkarskim. Zawody sędziowali: Robert Kornatowski, Piotr Sadowski, Tomasz Pela i Patryk Zadrożny.

0122 kwietnia w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Pierwsze miejscu w kat. uczniów szkół ponadpodstawowych zajął Jakub Solarz z Sorbina, w kat. klas I-IV trzecie miejsce zajął Oskar Lisowski, uczeń Szkoły Podstawowej w Odrowążku, a w kat. klas V-VIII drugie miejsce zajęła Ewa Adamczyk, uczennica Szkoły Podstawowej w Mroczkowie.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski