Aktualności

Gmina Bliżyn jest liderem w powiecie jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca. W latach 2017-2019 było to średnio 606,03 złotych. Tak wynika z rankingu pisma „Wspólnota” specjalizującego się w tematyce samorządowej. Daje nam to 1084 miejsce w kraju (na około 2500). Na drugim miejscu jest Suchedniów (588,30 zł), następnie Skarżysko Kościelne (543,38 zł), Łączna (472,75 zł) i na końcu Skarżysko-Kamienna (267,48 zł). Powiat na inwestycje wydaje 142,04 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co daje mu 238 miejsce na około 300 powiatów.

Ranking jest opracowaniem przygotowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień danych dot. wszystkich samorządów - danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS i ankiet.

W związku z remontem przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku- Kamiennej  zawiadamia o całodobowym zamknięciu  przejazdu kolejowo-drogowego dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr  0443T Bliżyn- Majdów (ul. Szydłowiecka) w dniach 14 października 2020 r. od godz. 8.00 do 16 października 2020 r. do godz. 18.00.  

Objazd możliwy ul. Zgodną i Gostków "za torami" dla pojazdów o tonażu do 8 ton. 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu. Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest działanie na terenie województwa świętokrzyskiego.

W zależności od celu, przeznaczenia pożyczki i spełniania odpowiednich warunków, Fundusz udziela pożyczek inwestycyjnych, obrotowych i płynnościowych.

Dla kogo pożyczka?

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności
    na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki
  • przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych

Na jaki cel?

  • zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK)
  • zakup nieruchomości zabudowanych związanych z prowadzona działalnością
  • adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości.
  • finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych, m.in.: finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19

01W dniu 8 października gminę Bliżyn odwiedził wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak. -Pan wojewoda oficjalnie otworzył wyremontowaną drogę Płaczków-Pięty, która była współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wspólnie objechaliśmy gminę zapoznając wicewojewodę z naszymi atutami, przedstawiliśmy aktualną ofertę dla potencjalnych inwestorów oraz zakres niezbędnych do rozwoju gminy inwestycji. – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku otrzymały ze środków Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinasowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości po 6.100 zł.

Z pozyskanych środków OSP Bliżyn zakupiła 30 odcinków węży W-75, W-52 i W-25.

OSP Nowy Odrowążek  zakupiła 6 kompletów umundurowania koszarowego, 6 par butów skórzanych, 4 pary rękawic specjalnych i 4 odcinki węży W-52.

Zakupy te znacząco poprawiają wyposażenie i gotowość bojową tych jednostek.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski