Aktualności

01 KopiowanieW niedzielę, 3 września mieszkańcy Parafii Mroczków uczestniczyli w tradycyjnym Święcie Plonów, czyli dożynkach parafialnych. Przed nabożeństwem o godzinie 9.00 ks. proboszcz Krzysztof Sieczka wyszedł przed świątynię, gdzie pobłogosławił i poświęcił wieniec dożynkowy przygotowany przez zespół ludowy „Sobótka”, dary z pól, sadów i ogrodów przygotowane przez wszystkie sołectwa tworzące parafię: Górki, Mroczków, Pięty-Sołtyków, Płaczków, Rędocin, Sobótka.

01 KopiowanieOchotnicza Straż Pożarna w Sorbinie powstała w 1928 roku. Pierwszym prezesem został Antoni Boczek, naczelnikiem Bronisław Sobczyński, a w skład zarządu weszli: Andrzej Kuliński, Jan Smulczyński, Antoni Żak, Adam Kopeć, Antoni Kopeć, Ignacy Boruń i Jan Olejarz. 2 września druhowie z Sorbina, kontynuujący chlubne tradycje jednostki, świętowali jubileusz 95-lecia działalności.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna Tablica” - Gmina Bliżyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia na zajęciach indywidualnych i grupowych, zapewnią wysoką jakość kształcenia adekwatną do indywidualnych potrzeb,  zwiększą zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, a przede wszystkim umożliwią wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. 

Całkowita wartość zadania to 43.750,00 zł, w tym dotacja to 35.000,00 zł, a wkład własny 8.750,00 zł.

01 KopiowanieZakończył się trzeci turnus kolonii letnich w Łazach k. Mielna trwający od 12 do 21 sierpnia zorganizowany przez bliżyński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestniczyły w nim 44 osoby z powiatu skarżyskiego w wieku od 11 do 17 lat. Piękna, słoneczna pogoda zapewniała doskonałe warunki do plażowania i kąpieli zarówno morskich, jak i w basenie na terenie ośrodka wczasowego ”Posejdon”. Zostały zorganizowane wycieczki min. do Kołobrzegu – zwiedzanie miasta, podziwianie panoramy nadmorskiej z  koła widokowego i rejs statkiem po morzu, do Darłowa – zwiedzanie rynku i Zamku Książąt Pomorskich, do Mielna i Unieścia – spacery promenadą nadmorską i wizyta w „Piernikowym domku do góry nogami”. Dużą atrakcją cieszył się  wyjazd do Parku wodnego w Koszalinie   i  pobyt w Wesołym Miasteczku w Łazach.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski