Aktualności

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 mm do 60 mm, lokalnie około 80 mm, oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami duży grad. IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE: świętokrzyskie (6 powiatów) od 13:14/11.07 do 20:00/11.07.2024 deszcz 80 mm, porywy 110 km/h, grad.

 

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C.

Uwagi Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony

W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz więcej osób/firm, które oferują wsparcie w uzyskaniu dofinansowania i wykonanie projektów modernizacji w imieniu beneficjentów. Ponieważ proces pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Kielcach przez ww. osoby/firmy wymaga posiadania pełnomocnictwa z podpisem beneficjenta oraz zawarcia odpowiedniej umowy, Zarząd WFOŚiGW w Kielcach apeluje o ostrożność.
Zaleca się uważne czytanie dokumentów oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy przekazywaniu danych wrażliwych osobom trzecim. Pełnomocnictwo pozwala bowiem na zaciągniecie zobowiązań finansowych w imieniu beneficjenta bez jego bezpośredniego udziału. Stwarza to pole do nadużyć, których konsekwencjami zostanie obciążony beneficjent.
Po podpisaniu wymaganych dokumentów, niezbędna jest również kontrola wykonywanych obowiązków zawartych w umowie przez wykonawcę. W przypadku, gdy prace zostaną wykonane niezgodnie z warunkami Programu „Czyste Powietrze”, tj. będą wykonane wadliwie, lub/i termin realizacji i rozliczenia zostanie przekroczony, beneficjent będzie zmuszony do zwrócenia dotacji wraz z odsetkami.
Aby nie dać się oszukać, powinniśmy dokładnie czytać każdy dokument, a co najważniejsze sprawdzić z kim mamy do czynienia. A gdzie to zrobić? Najlepiej w Gminnym Punkcie Obsługi Programu "Czyste Powietrze". Pracownicy w punkcie pomogą przy wypełnianiu wniosku i weryfikacji niezbędnych dokumentów. Można także uzyskać tam informacje o firmie, której chcemy zlecić pozyskanie dofinansowania i skonsultować np. umowę, którą dostaliśmy do podpisu.
Lista Gminnych Punktów Obsługi Programu „Czyste Powietrze” w Województwie Świętokrzyskim dostępna jest na stronie:
http://www.wfos.com.pl/kontakt/gminne-punkty-obslugi-programu-czyste-powietrze

Z przykrością informujemy, że zawody wędkarskie któe miały się odbyć w dniu 14 lipca br. o Puchar Wójta Gminy Bliżyn na Zalewie Bliżyńskim zostały odwołane. Ze względu na niski stan wody Wody Polskie postanowiły zakazać tego typu imprez. W związku z tym planuje się przeniesienie tych zawodów na termin późniejszy - we wrześniu tego roku. 

IMG 20240703 094214W dniu 3 lipca 2024r Klub Seniora Pogodni Sorbin wybrał się na wycieczkę do Wiślicy, Skalbmierza oraz na Kazimierskie baseny mineralne do Kazimierzy Wielkiej. Przewodniczącą wycieczki była Pani Janina Kołek, koordynatorem był przedstawiciel GOPS-u Pan Dariusz Gałązka. W ramach wycieczki odbyło się zwiedzanie m.in. Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy– jest to gotycki kościół wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego na fundamentach dwóch starszych świątyń romańskich nosi tytuł kolegiaty, a od 8 września 2005 także bazyliki mniejszej. Obok Bazyliki znajduje się Muzeum Archeologiczne , które został otwarte od 26 czerwca 2022r. po 4 latach prac modernizacyjnych. W nowoczesnym pawilonie archeologicznym seniorzy zobaczyli pozostałości kościółka św. Mikołaja – jednej z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej. Kościółki te były budowane bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym biegnącym od Pragi aż po Ruś Kijowską. Nowością w Wiślicy jest również miejsce nie tylko dla specjalnie sprowadzonych do Wiślicy zabytków, ale przede wszystkim dla artefaktów wydobytych podczas prac archeologicznych wokół kolegiaty. To różnego rodzaju wątki kamienne, ceramika, sprzęty, metalowe narzędzia czy numizmaty. Do Muzeum należy też tak zwany Dom Długosza - kamienica z XV stulecia. Budynek wzniesiono na potrzeby obsługi ówczesnej kolegiaty, na którą składało się 12 kanoników i 12 wikariuszy.

DSC 035330 czerwca w Modliszewicach odbyła się impreza organizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod hasłem Dzień Otwartych Drzwi połączony z XVII Świętokrzyską Wystawą Zwierząt Hodowlanych. W programie znalazło się szereg atrakcji takich jak: pokazy na polu doświadczalnym , Strefa Innowacji ŚODR, wystawa i kiermasz producentów zrzeszonych w Świętokrzyskiej Kuźni Smaków, kiermasze ogrodnicze, sadownicze i rękodzielnicze, występy zespołów ludowych, a także wojewódzkie konkursy: „Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agroturystyczne” oraz  Najlepsze Gospodarstwa Ekologiczne. Gminę Bliżyn reprezentowały: Dziecięcy Zespół Ludowy „Bliżyńska Gromada”- opiekę sprawują Grażyna Kij i Halina Fidor, Zespół ludowy „Kuźniczanki” z Odrowążka pod kierunkiem Wojciecha Szczepańskiego, Zespół ludowy „Sobótka” z Sobótki z akompaniamentem Sławomira Miernika i Władysława Kołodziejskiego i solista Wacław Pejas. W czasie trwania imprezy dzieci z Bliżyńskiej Gromady wzięły udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez ratowników ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Końskich.

Zdjęcia: Monika Pakuła ŚODR, Halina Fidor

Drodzy Miszkańcy Gminy Bliżyn ! Z uwagi na udział Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zagórze w konkursie na utworzenie ścieżki krajoznawczej pod tytułem Tajemnice Lasu, prosimy o udział w głosowaniu na ww. inicjatywę. Będzie ona promować miejsca pamięci i walory przyrodnicze Zagórza i okolicznych sołectw. Prosimy o udział w głosowaniu codziennie do 08.07.2024 r. Decyduje liczba głosów. Zagórzanie liczą na Was. 

https://questing.pl/wybierz-najciekawszy-pomysl-na-quest/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3fRo0hEp_p3af1PEulK4JSDNO-kHwcOfEK3K8goyF2mBRRSwZ8Bl6h7Eg_aem_iQVQW63kV7lq3ApZ34vk2A

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski