Aktualności

6911 kwiaty rozany poemat 24015 001Z okazji Dnia Samorządowca pragniemy złożyć wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w naszej gminie: Radnym, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych, serdeczne gratulacje i wyrazy podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Bliżyn.

Życzymy zdrowia i energii oraz tego by wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje owocowały inicjatywami jak najlepiej służącymi naszej Małej Ojczyźnie.

Dziękując za owocną współpracę, życzymy wytrwałości w tej ważniej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

                       Przewodniczący Rady Gminy  

Jacek Krzepkowski  

Wójt Gminy 

Mariusz Walachnia  

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.

Termin upływa 17 czerwca 2021 r. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.

logo ARiMR niebieskie 002

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. Ponadto, 2020 r. był trudnym rokiem dla rolników, nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z COVID-19, ale również ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.

Najważniejsze rozwiązania

 • Wsparcie zostanie przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
   - Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.
 • Producenci rolni, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej będą mogli ubiegać się o dotację, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:
  - 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  - 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  - 1000 zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
  - 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
  - 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów będą mogły być również udzielane na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.
  - Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie – członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa.   Dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu, dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Zarząd Koła PZW w Bliżynie zawiadamia, że na zalewie w Bliżynie odbędą się następujące zawody wędkarskie (na "Żywej rybie:):

1. Mistrzostwa Koła w dyscyplinie feder - w kategorii "open" dnia 29.05.2021r. (sobota)

2. Mistrzostwa Koła w dyscyplinie spławikowej - w kategorii kadet U15, junior U20, młodzież U25 oraz senior - dnia 30.05.2021r. (niedziela).

 

Zbiórka zawodników w dniach zawodów o godzinie 5:45 nad zbiornikiem wodnym od strony południowej przy altanie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach.

Zarząd Koła w Bliżynie

01 Kopiowanie24 maja w Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele 17 gmin z 4 powiatów północnej części województwa świętokrzyskiego podpisało porozumienie międzygminne Miejski Obszar Funkcjonalny Miast Północy. -Jego celem jest wspólne ubieganie się o środki unijne z nowej perspektyw finansowej na lata 2021-2027. Jesteśmy tu dziś dla pieniędzy dla naszych gmin i naszych mieszkańców. Wiemy, co nas łączy i mam nadzieję, że ten tort podzielimy w zgodzie– powiedział po podpisaniu umowy wójt Bliżyna Mariusz Walachnia, któremu towarzyszła skarbnik gminy Beata Ozan.

IMG 9526 KopiowanieW dniu 22 maja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zebrali się strażacy z OSP Bliżyn. Wśród gości uczestniczących w zebraniu byli: wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys, radni Dorota Cukrowska i Krzysztof Jurek, zastępca komendanta powiatowego PSP Marcin Jasiński oraz komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub. Zebraniu przewodniczył prezes jednostki Czesław Szmalec.

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski