Aktualności

OstrowiecWłodarze jedenastu samorządów z północnej części województwa świętokrzyskiego, w tym wójt Bliżyna Mariusz Walachnia, podpisali w czwartek 3 września porozumienie o współpracy w ramach tak zwanego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który ma zostać wpisany do Strategii Rozwoju Województwa. Takie działanie ma na celu stworzenie możliwości pozyskania większych środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Celem projektu jest objecie kształceniem 52 osób dorosłych (8 kobiet i 44 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu osób).
 
Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:
• zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby z niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy);
• posiadają ważne prawo jazdy kat. B;
• osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata;
• nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Regulamin projektu, w którym określone zostały szczegóły rekrutacji, zasady kwalifikowania do projektu oraz obowiązki uczestników dostępne są na stronie www.sjtom-ck.pl (w zakładce „Projekty EFS” / „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”).

 

 

Informacja dot. otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn.
Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 7 SIERPNIA zakończyła w 2020 roku realizację zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 39 367,51 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 36 000,00 zł. z czego 18 000,00 zł stanowią środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logotyp 01 logoWFOSiGWIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska -  Burze
Obszar -  województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna -  Na obszarze województwa występują burze wbudowane w strefę opadów ciągłych. Burzom towarzyszą opady o natężeniu do 10-15 mm/h. Opady konwekcyjne przemieszczają się z południa na północ i łącznie z opadami jednostajnymi w najbliższych godzinach kumulacja opadów może wynieść miejscami do 40 mm.
Uwagi   Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany

KOMUNIKAT

Jak można się spisać?

Podstawowym kanałem przekazywania informacji jest samospis internetowy. Aplikacja do samospisu będzie dostępna od 1 września na stronie spisrolny.gov.pl i będzie aktywna  przez cały okres trwania PSR czyli do 30 listopada.  Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy odpowiednie stanowisko w naszym Urzędzie Gminy. W tym punkcie od początku września będzie można skorzystać nie tylko z komputera z dostępem do internetu, ale również z fachowej pomoc przeszkolonych osób.

Dodatkowo będą wdrożone metody pomocnicze:

- od 16 września wywiady telefoniczne przeprowadzane przez rachmistrzów telefonicznych (pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach),

- od 1 października wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych, których w naszym województwie będzie 345.

Należy pamiętać że, użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu, nie będzie mógł odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi, który się z nim skontaktuje bezpośrednio lub telefonicznie.

Od 17 sierpnia ruszyła specjalna infolinia 22 279 99 99 wew.1, konsultanci infolinii spisowej odpowiedzą na wszystkie  pytania związane ze spisem rolnym.

011 stycznia 1995 roku na mapie administracyjnej województwa świętokrzyskiego po raz pierwszy w historii pojawiła się samodzielna gmina Łączna, która wyodrębniła się z gminy Suchedniów. 28 sierpnia z udziałem m.in. wójta gminy Mariusz Walachnia odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie.

HalinaZłoto, dwa srebra i jeden brąz – z takim dorobkiem medalowym powróciła Halina Ślęzak z jubileuszowych 30. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które w dniach 22-23 sierpnia odbyły się z Lublinie. Nasza zawodniczka startowała w kat. K65 i uzyskała następujące wyniki: skok wzwyż – złoto (115 cm), rzut dyskiem – srebro (19,07 m), skok w dal – srebro (3,12 m) i rzut młotem – brąz (16,97). Natomiast w kat. 40+ Rafał Czarnecki z czasem 2,04 zajął I miejsce w biegu na 800 m.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski