Aktualności

14 stycznia KopiowanieGminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zaprasza 14 stycznia na Noroczny Koncert Kolęd i Pastorałek zatytułowany "Hej kolęda, kolęda...". Koncert poprzedzi Msza św. w kościele pw. Najświętezego Serca Pana Jezusa w Sorbinie o godzinie 15.00 w intencji pracowników, działaczy kultury i artystów z terenu gminy Bliżyn. Po nabożeństwie, o godzinie 16.00, rozpocznie się koncert w wykonaniu naszych artystów. Serdecznie zapraszamy!

W załączeniu OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  na terenie województwa świętokrzyskiego.w 2024 r.

Obwieszczenie Wojewody

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

01W niedzielę 6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, w kościele parafialnym w Odrowążku odbył się „Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpili miejscowi artyści. Licznie przybyłych uczestników koncertu powitał ks. proboszcz Wincenty Chodowicz, wśród gości byli: wójt gminy Mariusz Walachnia oraz radni Aneta Smulczyńska, Sławomir Młodawski i Józef Dąbrowski.

01 KopiowanieW kościele parafialnym pw. św. Rocha w Mroczkowie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli wystawione zostały jasełka zatytułowane „Bóg się rodzi” w wykonaniu uczniów klasy VII pod kierunkiem Ewy Mastalerz i Joanny Kalugi. Program wzbogacony został śpiewem kolęd w wykonaniu dzieci z „Gromady Bliżyńskiej” pod opieką Haliny Fidor. Dzieci recytowały także poezję bożonarodzeniową, a kolędy śpiewali zespół ludowy „Sobótka” i Chór Senior „Zawsze Młodzi” oraz Wacław Pejas.

Plakat na koncert 06012024 r Odrowek KopiowanieW najbliższą niedzielę, 6 stycznia w kościele parafialnym w Odrowążku o godzinie 16.00 rozpocznie się Koncert Kolęd i Pastorałek. Podczas koncertu wystąpią: Parafialna Orkiestra Dęta „Perły Wincentego”, Zespół Ludowy „Kuźniczanki”, Chór Parafialny oraz młodzi i utalentowani artyści – uczestnicy warsztatów muzycznych, prowadzonych przez parafię.

kiedysmieciSerdecznie zapraszamy Państwa do pobrania darmowej aplikacji dla mieszkańców Kiedy Śmieci. Aplikacja służy nie tylko do powiadamiania mieszkańców o terminach wywozów odpadów, ale również umożliwia wysyłanie wiadomości z gminy o różnych zdarzeniach np. przypomnieniach o płatnościach, przerwach w dostawie prądu itp. Aplikacja Kiedy Śmieci jest certyfikowana i dostępna w sklepach Google Play (telefony z Android) oraz AppStore (telefony Apple z systemem iOS) - linki do pobrania znajdziemy poniżej.

W aplikacji znajdziemy również zasady segregacji odpadów oraz informacje na temat działania PSZOK w naszej gminie.

Możesz również zaimportować harmonogram odbioru odpadów ze swojej miejscowości do swojego kalendarza (Google, Outlook, itp.).

Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane umieszczone w aplikacji były zgodne z aktualnie obowiązującym harmonogramem. W przypadku rozbieżności prosimy o informację.

 

google 1 440x130        apple 1 440x130

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski