Aktualności

01 KopiowanieZ inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zagórze „Zagórzania” 25 czerwca w altanie w tej miejscowości odbył się piknik rodzinny na powitanie wakacji. –To pierwszy z elementów projektu, na który dostaliśmy dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W planach mamy jeszcze spacer z leśnikiem oraz warsztaty wiklinowe – mówi Izabela Niemiec, prezes stowarzyszenia. W wydarzeniu uczestniczył wójt Mariusz Walachnia z małżonką.

01 KopiowanieMonika Lisowska, sołtys Nowego Odrowążka, pełniąca swą funkcję o jedenastu lat, zdobyła wyróżnienie w konkursie na „Sołtysa Roku 2021”. Gratulacje i czek na 1000,00 złotych wręczył jej wójt gminy Mariusz Walachnia 25 czerwca podczas odbywającego się w Wąchocku XXVII Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Pani Monice towarzyszyli członkowie rodziny.

01 KopiowanieGospodarstwo agroturystyczne Teresy i Wiesława Kwapiszów w Rędocinie 24 czerwca gościło seniorów z Klubu Senior+ z Mroczkowa. Na spotkanie zaprosili swych przyjaciół Wacław Pejas i Krystyna Adamczyk, którzy niedawno świętowali jubileusz 30.lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia seniorom przekazali członkowie klubu, ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, wójt gminy Mariusz Walachnia oraz opiekunka klubu Grażyna Wanat.

absolutWójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia na sesji Rady Gminy w Bliżynie w dniu 23 czerwca dwunastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących, uzyskał absolutorium w wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Bliżyn za 2021 rok” taki samym stosunków głosów uzyskał wotum zaufania. Dochody gminy zamknęły się 39.938.788,81 zł (101,19% planu), wydatki osiągnęły wysokość 35.558.871,78 zł (90,18% zaplanowanych), w tym wydatki majątkowe wyniosły 2.933.007,53 zł tj. 55,77% zaplanowanych. Budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości 4.379.917,03 zł przy planie 35.758,06 zł.

01Wyjątkowy charakter miała pierwsza część sesji Rady Gminy w Bliżynie w dniu 23 czerwca. W związku z tym, że na emeryturę po długoletniej pracy zawodowej, odchodzą wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie Ewa Kabała i dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku Mirosław Owczarek, podziękowania w imieniu władz samorządowych gminy przekazali im wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski  i jego zastępca Radosław Bułka.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski