Aktualności

01W czwartek dzielnicowi z gminy Bliżyn asp. sztab. Emil Sadza i mł. asp. Marcin Jedynakpodjęli nietypowe działania. Wspólnie z dwoma mieszkańcami okolicy posprzątali teren leśny w okolicy ulicy Langiewicza w Bliżynie. Zebrali łącznie 17 pokaźnych worków różnego rodzaju śmieci.

0 KopiowanieSzkolne przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  już znacznie  wcześniej. Uczniowie  rejestrowali zmiany w przyrodzie a wszelkie obserwacje utrwalili na zdjęciach w ramach konkursu fotograficznego „Przyroda w moim obiektywie”. Natomiast uczennica klasy VI Ewelina Lisowska znalazła się w gronie finalistów XVIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Wiedza o Lesie”.

04 KopiowanieW Szkole Podstawowej w Mroczkowie przez najbliższy tydzień  prowadzony będzie kiermasz książek przesłanych przez Księgarnię Taniej Książki w Tuliszkowie. Uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość w atrakcyjnej cenie zakupić publikacje edukacyjne, łamigłówki, kolorowanki oraz książki tematyczne. Corocznie, dzięki współpracy biblioteki szkolnej  z Księgarnią w Tuliszkowie, prowadzone są dwa kiermasze – bożonarodzeniowy oraz wiosenny.

01 KopiowanieDnia 24 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Bliżynie przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. To już XXIX edycja tego turnieju na terenie Gminy Bliżyn. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII. Łącznie rywalizowało 21 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań.

Zgodnie z ustawa jest to kwota 40 zł na dzień na osobę. Te pieniądze są formą rekompensaty dla tych osób, które przyjmują Ukraińców u siebie. Nie ma tutaj żadnych zasad co do tego, na co te pieniądze maja być przeznaczone. To są pieniądze, które są do dyspozycji osób, które goszczą Ukraińców.

Jeśli ktoś zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz - otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres pobytu uchodźcy pod swoim dachem. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni

Poniżej zamieszczamy druki, jakie należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Bliżyn. Wniosek wypełniamy tylko jeden, natomiast kartę osoby przyjętej do zakwaterowania dla każej osoby osobno! Druki są również dostępne w siedzibie urzędu.

W dniu 6.05.2022 r. - aktualizacja wzoru wniosku - zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

 

Wniosek o świadczenie

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

ulotka strona 2Projekt pn. „Mam pomysł mam firmę” realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPSW.10.04.01-26-0028/21-00.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia uczestników projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Również działalność gospodarcza założona w ramach realizacji projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.  

Grupę docelową projektu stanowią osoby z województwa świętokrzyskiego, powyżej 30 roku życia, nieposiadające zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należące do co najmniej jednej z grup:

  1. Kobiety
  2. Osoby po 50 roku życia
  3. Osoby z niepełnosprawnościami
  4. Osoby długotrwale bezrobotne
  5. Osoby niskokwalifikowane
  6. Reemigranci
  7. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski