Aktualności

logo ARiMR niebieskieARIMR przypomina.

Wnioski o dopłaty tylko przez internet.

 

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

Akademia Przedsiębiorczości sp z o.o. rozpoczęła realizację projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014- 2020 Poddziałanie 10.2.1 Cel główny projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 65 osób: 34 kobiety i 31 mężczyzn.

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego, które ukończyły 30 rok życia, w tym wyłącznie osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiet, osób po 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwałe bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach, a na ich podstawie instytucje międzynarodowe i krajowe podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu #liczysiękażdy

Kilkadziesiąt pulsoksymetrów otrzymała nasza gmina od Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marcina Piętaka.

Pulsoksymetry zostaną przekazane do ośrodka zdrowia, jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz organizacji pozarządowych, które będą mogły je bezpłatnie wypożyczyć zainteresowanym osobom.

Urządzenia służące do pomiaru natężenia krwi tlenem pozyskano w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

pulso 01

pulso 02

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski