Aktualności

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.
Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.
Wysokość i poziom pomocy
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:
• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
• inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, publikujemy  informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022.

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

204898720 849764215659466 3073546805824147942 n KopiowanieW Olsztynie w dniach 26-27 czerwca z udziałem 615 zawodniczek i zawodników seniorów odbyły się 31. Mistrzostwa Polski Masters w Lekkiej Atletyce. Ogromny sukces odniosły w nim Halina Ślęzak z Ubyszowa oraz pochodząca z Bliżyna, obecnie mieszkająca w Skarżysku-Kamiennej Czesława Stępniewska. Wywalczyły łącznie 12 medali, w tym pięć złotych!. Oto ich wyniki:

01Tegoroczna edycja „Mistrzostw Żeńskiej Piłki Plażowej”, która w niedzielę 27 czerwca odbyła się nad zalewem w Bliżynie połączona została z 15.leciem powstania klubu MKS „Gala”, którt był organizatorem rozgrywek. W otwarciu zawodów uczestniczył wójt gminy Mariusz Walachnia. Turniej został rozegrany w kategoriach do 16 i 19 lat.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski