Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.40.2020 z dnia 27 maja 2020 r. informuję, że ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Wójt Gminy Bliżyn

(-) Mariusz Walachnia

W dniu 5 czerwca 2020 r. Gmina Bliżyn podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę na dotację zadania pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn. Wysokość pozyskanych środków to kwota 36 000 zł. Zadanie to realizowane jest corocznie w ramach gminnego Programu usuwania materiałów zawierających azbest.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy planują w najbliższym czasie wymienić eternitowe poszycie dachowe na blachodachówkę lub inne, do przystąpienia go gminnego Programu i złożenia wniosku do urzędu gminy w celu skorzystania z dofinansowania na odbiór i utylizacje zdemontowanych płyt eternitowych. Druki wniosków w załączniku lub można je pobrać w urzędzie pokój nr 13.

Przypominamy, iż prace związane z wymianą pokrycia dachowego wymagają zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. do wydziału Architektury i budownictwa. Zgłoszenia zamiaru wymiany pokrycia dachu dokonuje się co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych.

W celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia prosimy właścicieli, aby dołączali do wniosku składanego do urzędu gminy kserokopie pierwszej strony zgłoszenia z pieczątką potwierdzającą złożenie dokumentów do Starostwa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym urzędu pod nr tel. 41 25 41 104 wew. 39.

                        Wójt

(-) Mariusz Walachnia

WNIOSEK DO DRUKU

Gmina Bliżyn przekazała do szkół 17 komputerów z wykorzystaniem do celów związanych z realizowaną przez placówki działalnością dydaktyczną w szczególności z realizacją założeń projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łączna wartość sprzętu to 45 tysięcy złotych.

01Lata 1989 -1990 przyniosły Polsce wiele zmian o charakterze ustrojowym. Jedną z takich reform było wprowadzenie na terenie naszego kraju odrodzonego samorządu terytorialnego. W dniu 27 maja 1990 odbyły się pierwsze w Polsce po II wojnie światowej wybory do organów samorządu terytorialnego. W 30. rocznicę tego wydarzenia samorządowcy z powiatu skarżyskiego, w tym wójt Mariusz Walachnia uczestniczyli w Mszy Św. w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski