Aktualności

01Trzynaście par małżeńskich świętowało jubileusz „Złotych Godów”, diamentowe gody (60.lecia) obchodzili państwo Ryszarda i Robert Zielińscy, a żelazne (65.lecia) państwo Halina i Andrzeja Gajewscy. Podniosła uroczystość 17 lutego odbyła się w świetlicy OSP. Medale „Za długoletnie pożycia małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Jacka Krzepkowskiego oraz Luizy Jurczyk-Kutryb, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

grafika basic 002Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

01 KopiowanieSeniorzy w Mroczkowie nie zwalniają tempa. 14 lutego w remizie OSP wspólnie świętowali popularne Walentynki. Ale spotkanie było też okazją do złożenia życzeń wyjątkowym Jubilatom: państwu Halinie i Andrzejowi Gajewskim świętującym 65.lecie pożycia małżeńskiego, obchodzącej 85.lecie urodzin Krystynie Adamczyk i 80.lecie urodzin Zofii Trzebińskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Bliżyn z 17 stycznia 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”. Konsultacje przeprowadzono w dniach 18 stycznia - 02 lutego 2023 r. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli pełnoletni mieszkańcy gminy Bliżyn, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy.
W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące zmian powyższego dokumentu.

015 lutego w Mroczkowie odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 79. rocznicę  śmierci Feliksa Janasa „Sołtyka”, pacyfikacji członków rodzin Janasów i Dobrowolskich oraz śmierci poległych w walce partyzantów ze zgrupowania „Robota” Stefana i Zygmunta Majewskich, a także 76. rocznicę mordu dokonanego przez UB na Marianie Jandule. Modlono się także za Mieczysława Janasa ps. „Poranek”, partyzanta oddzialu AK Antoniego Hedy „Szarego” i Józefa Jansa, ofiarę obozu koncentracyjnego z Gusen.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski