Aktualności

0

W pełnej emocji atmosferze i zaciekłej rywalizacji przebiegały gminne zawody sportowo-pożarnicze. 16 czerwca nad zalew w Bliżynie, po trzyletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią, przybyli druhowie z OSP Bliżyn, Mroczków, Nowy Odrowążek oraz Wołów. W kategorii kobiet najlepsze okazały się druhny z OSP Wołów, w kategorii mężczyzn z OSP Nowy Odrowążek z rewelacyjnym wynikiem ćwiczenia bojowego 32,94. W kategorii MDP startowała tylko drużyna z Bliżyna.

0 KopiowanieZ udziałem ponad stu załóg na terenie gminy Bliżyn rozegrano Cobra Lajtowy Puchar 2024 Bliżyn. Wydarzenie odbyło się u nas już po raz czwarty. Na starcie zawodników odprawiali m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia oraz główny organizator zawodów Mieszko Kryński. W tym roku nasi zawodnicy z grupy Bliżyn 4x4 niestety nie znaleźli się na podium.

0Z udziałem ponad stu załóg na terenie gminy Bliżyn rozgrywany jest Cobra Lajtowy Puchar 2024 Bliżyn. na starcie zawodników odprawiali m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia oraz główny organizator zawodów Mieszko Kryński. Puchar odbywa się w czterech klasach: Turystyk, Walka, Proto i Quad, trasy są dostosowane do możliwości aut oraz kierowców, tak, by dla nikogo nie była za łatwa, ani za trudna. Zakończenie zawodów o godzinie 18.00.

1 KopiowanieW dniu 13 czerwca członkowie Klubu Senior+ w Mroczkowie oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Łukomska, opiekun klubu Grażyna Wanat oraz prowadząca zajęcia z rękodzieła Teresa Komar uczestniczyli w „Senioraliach” zorganizowanych w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju. Wydarzenia, o zasięgu wojewódzkim, zorganizowane zostało w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior+.

 

ZALEW!!! Nowe wyzwania!!! Wielka góra do zdobycia!!!
Będziemy gośćmi w Gmina Bliżyn
Czy będzie lajtowo? TAK
Czy będzie widokowo? TAK
Czy będą nowe wyzwania? TAK
Pamiętajcie
Kategoria TURYSTYK to zabawa najlepiej z rodziną.
Kategoria WALKA to już tylko terenowanie.
Kategoria PROTO to..... ahhhh będzie fajnie tak do pojeżdżenia, i pomęczenia, będą wąwozy, bagna i wielka góra
Kategoria QUAD pojedziecie śladem PROTO i zobaczymy kto sobie lepiej poradzi.
Zapraszamy autami pełnymi ludzi, i zachęcamy do przyjazdu już w piątek namiotowo, w sobotę do rajdowania a dopiero w niedziele do powrotu. Zabierajcie dzieci suby płetwy i maski z rurką, będzie zalew i molo.
Miejcie czas na oderwanie się od codzienności. mimo że impreza jest jednodniowa to rozciągajcie sobotę na trzy dni.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski