Aktualności

ODRDni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach to wydarzenie przyciągające rolników z całego regionu. Towarzyszą mu porady rolne, stoiska przygotowane przez koła gospodyń i rękodzielników, pokazy polowe i zwiedzanie pola doświadczalnego. Tradycyjnie rozstrzygnięto też trzy konkursy wojewódzkie – „AgroLiga 2022”, „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2022” oraz „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2022”.

01W piątek 24 czerwca 2022 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Był to trudny, ale dość ciekawy rok. Uczniowie musieli stawić czoła różnym przeszkodom i wyzwaniom, między innymi  wiążącymi się ze skutkami pandemii koronawirusa i koniecznością  realizacji przez ten czas nauki zdalnej. Wreszcie wróciliśmy do normalności. Szkoła zaczęła tętnić swoim uczniowskim życiem.

01 KopiowanieW dniu 21 czerwca 2022 r. odbył się Szkolny Rajd Pieszy. Rajd zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie przy współpracy Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie rozpoczęto od rozgrzewki przed szkołą. Następnie uczestnicy wydarzenia, w licznej 35 osobowej grupie (klasy V-VIII) udali się na trasę rajdu. 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

01 KopiowanieW nocy z 21 na 22 czerwca, w letnie przesilenie, dawni Słowianie obchodzili Noc Kupały – święto witalności i płodności. Po przejęciu przez chrześcijaństwo nazywano to święto Nocą Świętojańską, która - w zmienionej formie - obchodzona jest po dziś dzień. Od dziewięciu lat na zalewem w Bliżynie, w nawiązaniu do tej tradycji, przedstawiane jest widowisko Nocy Świętojańskiej. Uczestników tegorocznego wydarzenia w dniu 25 czerwca powitała dyrektor GOK-u, autorka scenariusza i reżyserka widowiska Katarzyna Skarus.

01 KopiowanieGminny Ośrodek Kultury „Zameczek” rozstrzygnął konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Nagrody wręczono 25 czerwca przed widowiskiem nocy świętojańskiej. Spośród 17 złożonych wianków, pierwsze miejsce zajęła  Ewelina Osóbka, drugie ex aequo Zofia Pawlikowska i Tymon Podanowski z Sosnowca oraz Miłosz Rozwała i Zuzia Sikora, także z Sosnowca, a trzecie Katarzyna Bernatek, Agnieszka Kulińska i Elżbieta Nowek. Nagrody wręczyły Katarzyna Skarus i Marzanna Godlewska.

01 KopiowanieZ inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zagórze „Zagórzania” 25 czerwca w altanie w tej miejscowości odbył się piknik rodzinny na powitanie wakacji. –To pierwszy z elementów projektu, na który dostaliśmy dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W planach mamy jeszcze spacer z leśnikiem oraz warsztaty wiklinowe – mówi Izabela Niemiec, prezes stowarzyszenia. W wydarzeniu uczestniczył wójt Mariusz Walachnia z małżonką.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski