OSP Nowki

Początek historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowkach wiąże się z pożarem, który miał miejsce 18 lipca 1969 r. w gospodarstwie D.i H. Młodawskich.. Ówczesny sołtys Nowek – Piotr Supierz na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Odrowążku wystąpił z inicjatywą zorganizowania OSP w tej miejscowości. Po przyjęciu tej propozycji w październiku 1969 r. z udziałem Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Końskich odbyło się w mieszkaniu sołtysa zebranie wiejskie, na którym powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Nowkach. Członkami OSP zostali: Stanisław Kuliński – prezes, Zygmunt Krzepkowski – naczelnik, Piotr Supierz – sekretarz, Zygmunt Wojda – skarbnik, Eugeniusz Nowek – gospodarz, Jan Krzepkowski s. Antoniego – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jan Trzebiński – członek KR, Marian Dąbrowski – członek KR, Józef Dąbrowski, Ryszard Tamborski, Henryk Mackiewicz, Henryk Żak s. Mariana, Zygfryd Supierz, Leon Krzepkowski, Mieczysław Dąbrowski, Jan Żak, Henryk Młodawski, Henryk Żak s. Stanisława, Jan Kuliński, Jan Krzepkowski s. Kazimierza.

 

n1Początkowo straż nie posiadała własnego budynku, podstawowy sprzęt przechowywano u Eugeniusza Nowka, następnie od 1972 r. w budynku Jana Skwarny. W 1973 r. funkcję naczelnika OSP powierzono Henrykowi Młodawskiemu i wtedy zrodził się plan wybudowania remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami na sklep spożywczy. OSP Nowki na posiedzeniu w dniu 10 października 1976 r. podjęła uchwałę o rozwiązaniu swojej jednostki i połączeniu się z OSP w Sorbinie. W 1980 r. przy dużym wkładzie czynu społecznego, głównie członków OSP, jak też mieszkańców Nowek i poparciu finansowemu Urzędu Rady Gromadzkiej i Gminnej Spółdzielni ,,SCh" został wybudowany budynek świetlicy wraz z zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniem na sklep. W 1989 r. został dobudowany boks garażowy, a 5 lat później pomieszczenie na sprzęt przeciwpożarowy. Dalsze prace remontowe i modernizacyjne w remizie miały miejsce już po 2000 roku. Wykonano sufit podwieszany w świetlicy, wymieniono wszystkie okna na PCV oraz ocieplono z zewnątrz cały budynek.

 

n2Ochotnicza Straż Pożarna w Nowkach posiada na wyposażeniu m.in.: motopompę typu M800, węże tłoczne W-75 – 12 szt., W-52 – 11 szt., węże ssawne - 4 szt., prądownice wodne – 6 szt., ubrania koszarowe - 8 kpl., ubrania ochronne - 8 kpl., hełmy – 9 szt., pasy bojowe i toporki – po 9 szt.. stojak hydrantowy. Do ogłaszania alarmu pożarowego służy druhom z Nowek syrena ręczna. W 1999 r. , a więc w 30 roku działalności OSP na 40 mężczyzn wsi Nowki 27 należało do miejscowej straży. Obecnie jednostka OSP Nowki liczy 21 członków czynnych. Na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 11.02.2006 r. wybrano nowy zarząd jednostki oraz komisję rewizyjną.

 

Zarząd OSP Nowki tworzą:

  • Jan Kuliński - prezes
  • Zygmunt Krzepkowski - wiceprezes
  • Krzysztof Wojda – naczelnik
  • Henryk Młodawski – z-ca naczelnika
  • Sylwester Kij – sekretarz
  • Karol Zygmunt – skarbnik
  • Jacek Zygmunt - gospodarz

 

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Ireneusz Jakubczyk - przewodniczący
  • Wiesław Okła - członek
  • Grzegorz Jedynak - członek

 

n3Jednostka OSP Nowki prowadzi działalność statutową i czynnie uczestniczy w działalności i pracach związku OSP na terenie gminy Bliżyn i powiatu skarżyskiego. W dniu 22 kwietnia 2006 r. w Bliżynie odbył się Zjazd Gminnego Oddziału Związku OSP RP, na którym wybrano nowe władze gminne związku. Druhowie z Nowek mają swoją reprezentację w tych władzach. Członkami Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Blizynie zostali wybrani: Jan Kuliński i Krzysztof Wojda. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP został wybrany dh Henryk Młodawski. Ten sam zjazd wybrał swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Skarżysku Kamiennej. Przedstawicielem OSP Nowki do tego zarządu został wybrany dh Jan Kuliński.

 

Pożary na szczęście omijają wioskę, sporadycznie strażacy interweniują przy gaszeniu pożarów poszycia leśnego i lasów, którymi Nowki są otoczone bądź przy pożarach traw i nieużytków. Jednostka pomimo zaawansowanego wieku większości członków stara się czynnie uczestniczyć w organizowanych szkoleniach, ćwiczeniach oraz zawodach sportowo pożarniczych.

W 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie  rozwiazania Ochotniczej Strazy Pożarnej w Nowkach.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski