Bugaj

Plan odnowy miejscowości Bugaj na lata 2015 - 2022

 

W XIX w. wieś zamieszkiwało 19 osób a epidemia dżumy spowodowała jeszcze śmierć mieszkańców. Wzgórze znajdujące się nad Bugajem nosi nazwę „Brzask", właśnie tu powstał cmentarz zadżumionych, który w potocznej mowie nazwano cmentarzem cholerycznym.

Nazwa Bugaj pojawiłą się w II poł. XIX wieku (wg stanu Gazety Bliżyńskiej ). Bugaj liczył wówczas 19 mieszkańców. Domy były drewniane, kryte słomą lub mury były z kamienia na zaprawie z gliny. Sołectwo graniczy od północy z "Brzaskiem-cholerycznym cmentarzem epidemii czarnej choroby lat 1847-1848 r, Do Bugaja dowożone były ciosane kamienie z Wołowa wydobyte ze skał - duże i obrabiane przez ciosanie przy obecnej posesji państwa Fornalów.

Przy ciosaniu kamienia pracowało 14 osób - kamieniarzy, dwóch wozaków i parę koni. Rozwozili kamienie furmankami do Bliżyna na budowe koscioła św. Ludwika, który z tych kamieni jest zbudowany.

Z mniejszych kamieni - odpadów zbudowano stodołę, która stoi do obecnej chwili przy w/w posesji wykorzystywano resztki odpadów.

W 1936 r. Bugaj był połączony z Wołowem i wspólnie płacili dziesięcinę kościołowi w Odrowążu. Starsi mieszkańcy dziś informują, że mieszkaniec Bugaja pan Rot pełnił wówczas zaszczytną funkcję Wójta Gminy.

Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 811,466 m2. Klimat na ogół korzystny.

Ludność na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 239 osoby.   Stan na 31.12.2021 r. - 235 osób.

Zadania priorytetowe już zrealizowane :  wybudowanie w "pastwiskach" altany z grilem, boiska i placu zabaw dla dzieci. We wrześniu 2018 roku oddano do użytku mieszkańcom w/w infrastrukturę.

Opracowany Plan Odnowy Wsi Bugaj na lata 2015-2022 przez Sołtysa Zbigniewa Jedlińskiego i radną Rady Gminy Aleksandrę Milanowską, przyjęty został przez mieszkańców na zebraniu w dniu 17.06.2015 r. a następnie przyjęty przez Radę Gminy Bliżyn. 

Funkcję Sołtysa w Bugaju pełnili w latach :

1992-1996- Zbigniew Jedliński

1996-2000- Zbigniew Jedliński

2000-2004- Zbigniew Jedliński

2004-2008- Zbigniew Jedliński

2008-2011 - Zbigniew Jedliński

2011-2015- Zbigniew Jedliński

2015-2019 - Teresa Banaszewska       

2019-2023 - Teresa Banaszewska   Rada Sołecka 2019-2023 : Kapłańska Dorota, Wesołowski Daniel, Siankowska Izabela

IMG 3137 Kopiowanie 

 

IMG 3146 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski