OSP Sorbin

s1

Zarząd OSP w Sorbinie (2021 r): Paweł Jarosz – prezes, Zbigniew Domagała – wiceprezes, naczelnik, Mieczysław Żak – wiceprezes, Ryszard Kopeć – skarbnik, Mateusz Boczek – sekretarz, Szymon Żak – zastępca naczelnika i Agnieszka Ślusarczyk – gospodarz. Komisja rewizyjna:  Józef Dąbrowski – przewodniczący, Barbara Młodawska – sekretarz i Rafał Górzyński – członek.  

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie należy 40 druhów. Działają też drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt na gminne i powiatowe zawody sportowo- pożarnicze. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Samochody, którymi dysponuje jednostka dysponuje to: GBA (Gaśniczy Bojowy Autopompa) Star 244, zbiornik 2500 litrów, posiadającym agregat pianotwórczy oraz Żuk. OSP Sorbin bierze czynny udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, w których zagrożone jest życie i mienie osób zarówno własnej miejscowości jak i osób z terenu gminy Bliżyn. W 2002 roku członkowie OSP brali udział w usuwaniu skutków powodzi oraz katastrofy ekologicznej na terenie zakładu „Polifarb" w Bliżynie, gdzie łącznie przepracowali ponad 700 godzin. Oprócz udziału w akcjach gaśniczych strażacy biorą czynny udział w życiu społeczności lokalnej i w wydarzeniach o charakterze gminnym. Jednostka OSP uczestniczy również w powiatowych ćwiczeniach strażackich, organizowanych na wypadek zagrożeń, którymi dotychczas były: „Wiertnia" 2004 manewry jednostek OSP powiatu skarżyskiego na „Świniej Górze", ćwiczenia bojowe jednostek OSP z powiatów skarżyskiego i koneckiego w lasach koło Odrowąża.

 

 

Historia OSP w Sorbinie

 

s2Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie powstała w 1928 roku. Staraniem miejscowej ludności w 1931 r. została zakupiona sikawka ręczna, węże oraz bosaki. Sikawka była wożona wozem konnym przez miejscowych gospodarzy. W okresie II wojny światowej OSP zawiesiła swoją działalność. W 1946 r. jednostka OSP otrzymała barak drewniany i wznowiła swoją działalność. Podobnie jak przed wojną wyposażenie w sprzęt było jednak prymitywne i składało się z sikawki ręcznej, beczkowozu konnego, kilku odcinków węży, bosaków, łopat i wiader. W 1969 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kielcach zaakceptowała budowę remizy strażackiej w Sorbinie i przekazała odpowiedni plan budowy. Budowa prowadzona była przy dużym zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa. Zakończono ją w 1975 r. W 1978 r. jednostka otrzymała samochód marki ŻUK wraz z wyposażeniem, tj. motopompę, węże ssawne, węże tłoczne, hełmy bojowe, pasy, buty i ubrania ochronne. Od 1989 r. prowadzono modernizację i rozbudowę strażnicy. Modernizacja ta polegała na: wykonaniu podłóg i ogrodzenia, wymianie dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy kryty blachą, wybudowaniu dodatkowej sali, ułożeniu płytek i sufitów podwieszanych, rozbudowanie kuchni i zaplecza sanitarnego z szatnią, wymianie okien i ociepleniu budynku, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. W roku 2001 jednostka dostała drugi samochód marki STAR z Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku- s3Kamiennej, który został wyremontowany własnymi siłami. Jednostka OSP została doposażona w dalszy sprzęt tj.: pompa szlamowa, mundury bojowe, węże tłoczne, hełmy bojowe, pasy bojowe, buty ochronne i inne. Dnia 6 stycznia 2004 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W dniu 15 maja 2004 r. odbyły uroczyste obchody 75-lecia Powstania OSP w Sorbinie podczas których jednostka otrzymała sztandar oraz decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Uroczystości te rozpoczęła msza święta z udziałem księży kapelanów diecezji kieleckiej i radomskiej oraz ks. kapelana strażaków powiatu skarżyskiego J. Karbownika. W obchodach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z powiatu skarżyskiego oraz dowództwo PSP ze Skarżyska-Kamiennej.

 

Sukcesy w Zawodach Sportowo- Pożarniczych OSP

 

Od roku 1980 jednostka OSP w Sorbinie bierze udział w zawodach sportowo- pożarniczych gminnych i rejonowych, gdzie zajmuje czołowe lokaty. Od powstania powiatu skarżyskiego OSP z Sorbina bierze również udział w zawodach powiatowych, a także wojewódzkich reprezentując powiat.

 

s4s5

 

Sukcesy na szczeblu wojewódzkim :


IX 2004 r.; Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze w Opatowie, reprezentowanie powiatu skarżyskiego, IV miejsce- drużyna seniorów.
Sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym:
IX 1999 r.; I Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze w Skarżysku- Kam.,
III miejsce drużyna seniorów,
III miejsce drużyna juniorów.
IX 2001 r.; II Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze w Skarżysku- Kam.,
II miejsce drużyna seniorów,
III miejsce drużyna juniorów.
VII 2003 r.; II miejsce w gminnym turnieju „Szóstek piłkarskich drużyn OSP".
VII 2003 r.; III Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze w Skarżysku- Kam.,
I miejsce drużyna seniorów
III miejsce drużyna młodzieżowa.
VIII 2004 r.; I miejsce w gminnym turnieju „Szóstek piłkarskich drużyn OSP ",
król strzelców (Mariusz Kopeć) i najlepszy bramkarz (Sławomir Żak).
I 2005 r.; Gminny turniej tenisa stołowego drużyn OSP w Bliżynie,
I miejsce drużynowo,
I miejsce indywidualnie.
VI 2005 r.; Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze,
I miejsce seniorzy
I miejsce juniorzy
I miejsce dziewczęta.
IX 2005 r.; IV Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze w Skarżysku- Kam.,
I miejsce seniorzy,
III miejsce juniorzy,
I miejsca dziewczęta seniorzy i juniorzy.
I 2006 r.; Gminny turniej tenisa stołowego drużyn OSP w Bliżynie,
II miejsce drużynowo,
I miejsce indywidualnie: w kat. dziewczęta: Izabela Boczek;
w kat. chłopcy: Adrian Okła.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski